Statens sivilrettsforvaltning

Postivt møte med Statens sivilrettsforvaltning

Dagens møte mellom Statens sivilrettsforvaltning og NFU var en ny og positiv overraskelse.

Ledelsen i Statens sivilrettsforvaltning og de ansvarlige på vergemålsfeltet, hadde invitert NFU på møte. Møtets siktemål var nok at Statens sivilrettsforvaltning ønsket å gjøre seg kjent med NFU, våre kritiske synspunkter på vergemålsfeltet samt å formidle informasjon om Statens sivilrettsforvaltnings virksomhet på vergemålsfeltet.

Fra NFU deltok generalsekretær Hedvig Ekberg og jeg. Vi var begge fornøyd med møtet. Jeg ser heller ikke ser bort i fra at representantene fra Statens sivilrettsforvaltning var fornøyd. Dette betyr selvsagt ikke at vi har sammenfallende synspunkter. Møtet dreide seg heller ikke om å måle synpunkter opp mot hverandre. Men uansett hvilke synspunkter en måtte ha om forståelsen av vergemålsloven og praksisen på feltet, så er det nyttig både å lufte synspunkter og begrunnelser.

Jeg regner med at møtet la et grunnlag for en fremtidig god dialog mellom Statens sivilrettsforvaltning og NFU på vergemålsfeltet. Er antakelsene riktig, så vil det være et fremskritt for NFU og trolig til nytte for Statens sivilrettsforvaltning.

Jens Petter Gitlesen

Tips noen om siden