Karin Andersen og Monica Mæland

Tvangsflytting, kommunalministeren svarer

I kjølvannet av Vågåsaken, stilte stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland spørsmål om behovet for å styrke utviklingshemmedes rettsikkerhet i tvangsflyttingssaker. Kommunal- og moderniseringsministeren var ikke avvisende til tanken.

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) stilte kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) følgende spørsmål:

I lys av flere saker der kommunene beslutter tvangsflytting av utviklingshemmede fra sin bolig til kommunale bofelleskap, vurderer statsråden å styrke botryggheten og rettsikkerheten mot flytting for leietakere i kommunale boliger som bor på permanent basis?

I begrunnelsen trakk Karin Andersen både frem tvangsflyttingssaken fra Vågå og den utstrakte bruken av tidsbegrensede husleiekontrakter, slik som en erfarer blant annet i Oslo, Bærum, Eidsvoll, Askim og mange andre kommuner.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland viser forståelse for at det kan oppleves uforutsigbart dersom kommuner tilbyr tidsbegrensede leiekontrakter til personer som i realiteten har behov for permanent bolig.

Når det gjelder tvangsflyttingssaker av den typen som en står overfor i Vågå kommune, så sier kommunal- og moderniseringsministeren at leietakers behov for fortsatt å beholde leieretten, skal veies opp mot utleierens behov for annen bruk.

Om det er grunnlag for å styrke botryggheten og oppsigelsesvernet for leiere i kommunale boliger som bor på permanent basis, er eventuelt noe jeg vil vurdere i forbindelse med en senere revisjon av husleieloven. I en slik eventuell vurdering er det viktig å ta hensyn til at det er opp til den enkelte kommune å organisere sine helse- og omsorgstjenester innenfor gjeldende lovverk og økonomiske rammer, svarer kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Spørsmålet fra Karin Andersen og svaret fra Monica Mæland, finner du her.


Ønsker du å støtte beboerne i Moavegen bofellesskap i Vågå kommune med kostnadene til domsstolsbehandlingen, så kan du enten gi bidrag til:

Bakkontonummer 1506.09.27097
Vipps # 524990 (Husk å trykk "kjøp og betal" før søker på nr.)

Eller du kan gi bidrag via innsamlingsaksjonen på facebook.

Jens Petter Gitlesen

7 mai 2019

Tips noen om siden