Rapport fra Rettighetsseminaret

I fjor ble en gruppe mennesker med utviklingshemning invitert av likestillingsministeren den gangen, Trine Skei Grande, til et seminar om menneskerettigheter. Sor har nå ferdigstilt rapporten fra seminaret.

Her kan du lese rapporten.

Rapporten skal være et bidrag til arbeidet med den kommende Stortingsmeldingen om rettigheter for mennesker med utviklingshemning.

Tips noen om siden