Påminnelse om undersøkelse fra Helsetilsynet

Helsetilsynet ønsker å minne om denne spørreundersøkelsen som ble sendt ut 1. september.

Mange tjenester har stengt ned tilbud eller lagt driften om til telefon- og videokontakt på grunn av pandemien. Hvordan påvirker det deg? Del erfaringene dine ved å svare på spørsmål om endringer i tjenestetilbud under korona-pandemien.

NFU og Helsetilsynet vil nå høre mer om hvordan du opplevde tjenestetilbudet og hvilke konsekvenser endringer under pandemien har hatt for din helse og livskvalitet. 

«Vi i Helsetilsynet har ansvar for å gjøre tilsyn med tjenestene. Vi trenger å vite hvor skoen trykker. Jo flere brukerorganisasjoner som samarbeider om undersøkelsen, og jo flere som svarer, jo sterkere grunnlag får vi for å gjøre tiltak», sier direktør i Helsetilsynet Jan Fredrik Andresen. 

Medlemmer i NFU med registrert e-postadresse, skal ha mottat en e-post med en lenke til spørreundersøkelsen.

Nesten 600 av de som mottot e-posten har allerede svart.

Undersøkelsen er åpen til 15.september d.å.

Resultatene fra undersøkelsen blir publisert 17. november.

 

 

 

Tips noen om siden