Illustrasjon

Stor vilje til å støtte ankesaken i Vågå

Tvangsflyttingssaken i Vågå har fått mange til å reagere. Aksjonen for finansiering av ankesaken til de tre personene med utviklingshemming som Vågå kommune vil tvangsflytte, har til nå samlet inn 109095 kroner.

Saken som ble ført for tingretten medførte en kostnad på 120.000 kroner. 100.000 kroner ble dekket gjennom en forsikring som beboerne hadde. 20.000 kroner ble dekket av Leieboerforeningen. En egenandel påløp beboerne.

Hvor store kostnadnene vil bli med en ankesak, avhenger av sakens utfall og hvor langt i rettssystemet saken går. De tre beboerene er trygdet og har ikke inntekter som kan dekke kostnadene. Belastning med kommunens planer om tvangsflytting i overkant store. Vi ønsker å redusere belastningen på beboerne og deres verger og pårørende mest mulig.

NFU er svært glade for at de tre beboerne vil gå videre med saken. Vi får jevnlig saker om kommuner som ønsker å tvangsflytte personer med utviklingshemming. Saken er viktig for de tre beboerene i Moaveien i Vågå, men den er også viktig for de rundt 85 prosent voksne med utviklingshemming som er leietakere i kommunale bofellesskap og andre kommunale utleieboliger. Blir dommen fra Nord-Gudbransdal tingrett blir stående, så betyr det at leietakere kan bli tvangsflyttet hvis kommunen ønsker å reorganisere tjenestene eller av andre årsaker, ønsker å flytte leietakere.

Per 18.06.2018 er innsamlet beløp i aksjonen som følger:

Innsamlet beløp via Facebook: 56.152 kroner

Innsamlet beløp til aksjonens bankkonto 1506.09.27097 og Vipps # 524990: 52943 kroner.

Totalt innsamlet beløp per 18.06.2018: 109.095 kroner.

NFU takker alle bidragsytere og sympatisører.

Jens Petter Gitlesen

 

Til nå har  56152

18 juni 2018

Tips noen om siden