Kort høringsfrist

Reagerer på kort høringsfrist

Helse- og omsorgsdepartementet sendte forslag endring i smittevernloven på høring. Gjengangeren i høringssvarene er at høringsinstansene ikke kan gi gode og gjennomarbeidede innspill i omfattende saker med frist på to arbeidsdager.

Forslag til to nye paragrafer i smittevernloven

Etter arbeidstid mandag, mottok NFU og flere andre høringsinstanser Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotatet "Forslag til midlertidige endringer i smittevernloven om karantene ved nærkontakt med bekreftet smittet person og isolering". Svarfristen var onsdag klokken 16.00.

Hovedinnholdet i høringsnotatet var forslaget om å innarbeide to nye paragrafer i smittevernloven:

§ 4-3a Forskrifter om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet mv. for smittet eller antatt smittet person

Kongen kan for å forebygge eller motvirke overføring av allmennfarlig smittsom sykdom gi forskrifter om isolering og andre begrensninger i bevegelsesfrihet for personer som har eller etter en faglig vurdering antas å ha en allmennfarlig smittsom sykdom, jf. § 1-3 nr. 2.

I forskrifter etter første ledd kan Kongen også fastsette nærmere krav til undersøkelser til erstatning for isolering eller begrensninger i bevegelsesfriheten i forbindelse med smitte eller antatt smitte.

§ 5-4a Gjennomføring av tvungen isolering i tilpasset bolig

Tvungen isolering etter §§ 5-3 og 5-8 kan gjennomføres i tilpasset bolig dersom den smittede mangler samtykkekompetanse, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3 andre ledd og gjennomføring i tilpasset bolig vurderes å være bedre for den smittede enn å bli overført til sykehus eller annen institusjon som er godkjent etter § 5-4 tredje ledd.

Smittevernnemnda tar stilling til om vilkårene etter første ledd er oppfylt i vedtak etter § 5-3. Det samme gjelder kommunelegen og vakthavende infeksjonsmedisinske overlege ved sykehus i helseregionen i hastevedtak etter § 5-8. Vedtaket kan stille de krav til bemanning mm. som er nødvendig for at gjennomføringen av isoleringen i boligen skal være forsvarlig.

Tilpasset bolig der tvungen isolering etter §§ 5-3 og 5-8 skal gjennomføres, må være godkjent av Helsedirektoratet

Bakgrunn

Smittevernloven er ikke skrevet med tanke verken på mennesker med utviklingshemming eller Covid-19. Da smittevernloven ble revidert i 2019, var det tuberulose og HIV som var i fokus. Utfordringene på disse feltene er at enkelte enten nekter å bli behandlet eller stikke av fra behandlingen som gis på sykehusene slik at de kan smitte andre.  Hovedregelen er at tvangsisolasjon skal skje på sykehus, noe som er fornuftig når det gjelder tuberkulose og personer som ikke vil la seg behandle. Når det gjelder mennesker med utviklingshemming som ikke har alvorlige komplikasjoner som følge av Covid-19 smitte, så har sykehuset ikke noe å bidra med. Mange med utviklingshemming vil også kunne reagere på å bli plassert i et nytt og ukjent miljø med nye og ukjente leger og sykepleiere.

Tanken bak lovforslaget var utvilsomt god. Men problemstillingene er omfattende og høringsfristen var svært kort.

NFU er svært skeptisk til lovforslaget

I valget mellom å være tvangsisolert på sykehus eller i eget hjem, vil utvilsomt de fleste foretrekke det siste. Men spørsmålet er hvor mange, om noen, som må isoleres med tvang. En vet i utgangspunktet hvem som kan forventes å bryte isolasjonskravene ved eventuell smitte. En plikter å legge tilrette slik at isolasjonskravene oppfylles. Det å innføre muligheten av tvangsisolering i eget hjem, uten å etablere systemer som sikrer at den nødvendige tilretteleggingen for å unngå tvang er gjennomført, er risikabelt. Erfaringene så langt fra Covid-19 pandamien, er manglende tilrettelegging og stor grad av ulovlige inngrep som besøksforbud, portforbud mm. Uten tilstrekkelige kontroll og sikringssystemer, kan en forvente at muligheten for tvangsisolering i eget hjem, vil bidra til mindre tilrettelegging og mer tvang.

Men med de korte svarfristene, så er det vanskelig både for NFU og andre høringsinstanser å komme med godt nok gjennomarbeidede innspill.

Andre høringsinstanser

Mange instanser reagerte på den korte høringsfristen.

Legeforeningen skriver blant annet: "Legeforeningen kan ikke støtte forslaget fordi den svært korte høringsfristen ikke gir anledning til forsvarlig å vurdere inngripende tiltak av en slik varighet. Vi minner i denne sammenhengen om at høringsinstansene har behov for å sette seg inn i de aktuelle forslaget og tilhørende regelverk, vurdere forslaget og forankre sine synspunkter internt i organisasjonene."

Fra Likestillings- og diskrimineringsombudets høringssvar, kan en lese: "Som følge av den svært korte høringsfristen har ombudet ikke hatt mulighet til å gå grundig inn på konsekvensene av de foreslåtte endringene i smittvernloven for de aktuelle gruppene, men omtaler nedenfor enkelte spørsmål vi mener departementet bør vurdere og ta hensyn til i den videre prosessen."

Norges institusjon for menneskerettigheter skriver: "NIM forstår at korona-situasjonen har ført til tidspress, ikke minst når det gjelder vedtakelse av reguleringer for å avhjelpe situasjonen på ulike måter. Vi mener likevel det er uheldig å sende ut et forslag til lovendring, som skal gjelde i to år, med en tidsfrist på én dag. NIM har ikke hatt tid til å kartlegge alle potensielle menneskerettslige problemstillinger ved dette forslaget."

Smittevernlegene - nettverk for smittevernansvarlige kommuneleger representerer kommuneleger med ansvar for smittevernet i en rekke av landets kommuner:
"Smittevernlegene - nettverk for smittevernansvarlige kommuneleger representerer kommuneleger med ansvar for smittevernet i en rekke av landets kommuner." videre "De aller fleste av personene vi ber gå i karantene etter smitteoppsporing, har ikke infeksjonen. Det blir derfor kanskje litt drøyt å anta at disse personene har en smittsom sykdom etter smittevernloven § 1-3."

Det er interessant å se at leder av Vestland Venstre, Åsta Årøen, har levert peronlig høringssvar hvor hun blant annet skriver: "Ein plass på begynne er å kreve lenger høyringsfrist med utredning. Det har vi tid til, med dagens låge smittetall."

Vi får håpe at departementet jobber noe mer med forslaget, etablerer gode sikrings- og kontrollmekanismer slik at en unngår unødig tvangsbruk og belastningene med isolasjon blir minst mulig. Et nytt og bearbeidet forslag må gis en lenger svarfrist.

Jens Petter Gitlesen

28 mai 2020

 • 2022-11-22 I am very impressed with your writing bitcoincasino I couldn't think of this, but it's amazing! I wrote several posts similar to this one, but please come and see! bitcoincasino
 • 2022-11-20 What a post I've been looking for! I'm very happy to finally read this post. 온라인카지노 Thank you very much. Can I refer to your post on my website? Your post touched me a lot and helped me a lot. If you have any questions, please visit my site and read what kind of posts I am posting. I am sure it will be interesting. 온라인카지노
 • 2022-11-16 Your writing is perfect and complete. slotsite However, I think it will be more wonderful if your post includes additional topics that I am thinking of. I have a lot of posts on my site similar to your topic. Would you like to visit once? slotsite
 • 2022-11-08 Your article has answered the question I was wondering about! I would like to write a thesis on this subject, but I would like you to give your opinion once :D baccarat online baccarat online
 • 2022-11-02 Really no matter if someone doesn't be aware of after that its up to other users that they will help, so here it takes place keonhacai. keonhacai
 • 2022-10-12 I finally found what I was looking for! I'm so happy. 해머캔디가격 Your article is what I've been looking for for a long time. I'm happy to find you like this. Could you visit my website if you have time? I'm sure you'll find a post of interest that you'll find interesting. 해머캔디가격
 • 2022-09-17 I've been using WordPress on a number of websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard good things about keo nha cai. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any help would be really appreciated! keo nha cai
 • 2022-08-23 I wish to convey my gratitude for your kind-heartedness giving support to men and women who actually need help on this one subject matter. 호치민 밤문화 호치민 밤문화
 • 2022-08-15 I saw your article well. You seem to enjoy safetoto for some reason. We can help you enjoy more fun. Welcome anytime :-) safetoto
 • 2022-08-10 Konsultasi gratis persiapan kuliah di luar negeri bersama konselor pendidikan konsultan pendidikan luar negeri berpengalaman di ALTA World Education. Chord Gitar ezdizzy.xyz dan Lirik Lagu Terbaru dengan berbagai genre dari Indonesia dan mancanegara. npcoffice adalah penyedia jasa pendirian badan usaha, virtual office dll. Cianjur Update merupakan platform media Berita Cianjur berita digital terdepan di Cianjur yang fokus untuk menjadi wadah para membaca, membuat, dan berbagi. Lowongan kerja terbaru merupakan sebuah Website yang berisi sebuah informasi seputar Lowongan Pekerjaan. Aplikasi toko online toko pakaian Yanko Fashion Store,Marketplace Fashion Di indonesia. Download Kicau suara burung cililin pikat Burung Macam Macam. Daripada bisnis konvensional, jasa packing barang online shop suatu bisnis yang bergerak di dalam ranah digital memang bisa dibilang lebih mudah untuk dikelola. Harga tiket masuk, goa pindul htm, biaya, tarif wisata goa pindul gunungkidul, Jogja, Yogyakarta bpk wisto

  EduNitas mempunyai beberapa tips kuliah karyawan untukmu agar dapat menyelesaikan program kuliah kelas malam ini hingga lulus.
  mei
 • 2022-07-28 distributor fitting pipa murah ezdizzy travelling jasa pendirian CV grooming anjing cianjur jasa backlink dofollow jasa backlink edu gov afu
 • 2022-07-23 Kami adalah tour operator lokal di Manado Bunaken, dan salah satu paket yang kami sediakan adalah Paket Wisata Manado dengan terpercaya dan murah Paket Wisata Manado Cakraloka Tour 0811800423
 • 2022-07-23 Kami adalah tour operator lokal di raja ampat papua, dan salah satu paket yang kami sediakan adalah Paket Wisata Raja Ampat 3 Hari 2 Malam dengan terpercaya dan murah +62811436545 Paket Wisata Raja Ampat 3 Hari 2 Malam
 • 2022-07-23 Kami adalah tour operator lokal di raja ampat papua, dan salah satu paket yang kami sediakan adalah Paket Wisata Raja Ampat 3 Hari 2 Malam dengan terpercaya dan murah Anonymt
 • 2022-07-23 Kami adalah tour operator lokal di raja ampat papua, dan salah satu paket yang kami sediakan adalah Paket Wisata Raja Ampat 3 Hari 2 Malam dengan terpercaya Paket Wisata Raja Ampat 3 Hari 2 Malam
 • 2022-07-23 Pandemi telah usai, Yuk jika Anda sedang mencari informasi tentang Paket wisata manado atau Paket Liburan Bunaken dan sekitarnya, tidak ada paket wisata yang memberikan pelayanan terbaik dari travel wisata lain di Sulawesi Utara selain di Cakraloka Tour. Serta kini kami menyediakan berbagai paket wisata likupang, yang mana likupang adalah satu kawasan ekonomi khususu yang digadang gadang menjadi saingan bali.. nikmati pula tour ke pulau cantik yang ada disekitaran likupang. Dan jika membaca tulisan ini Anda sudah ingin menghubungi kami, jangan pernah sungkan untuk menghubungi team cs kami baik via telp, WA atau media lainnya. Paket Wisata Manado
 • 2022-07-17 You give us some great information and marvelous stories Bankomat Bankomat
 • 2022-07-17 I hope you continue like this Vclub Mackjack
 • 2022-07-17 Thank you so much.the well-researched Briansclub Briansclub
 • 2022-07-17 ed.It is always an interesting topic for me and it is really difficult to find authentic information about it Online Betting Jamsm
 • 2022-07-16 harga fitting pipa desain interior semarang chord lyrics jasa pembuatan PT GSA SER Verified Site List yuo
 • 2022-07-10 Manfaat teknologi informasi di dunia telekomunikasi sebenarnya sudah lama dirasakan publik, bahkan terus mengalami kemajuan. Dulu, Anda harus menulis surat saat ingin bertukar kabar dengan kerabat atau teman yang tinggal di luar kota. Sekarang, Manfaat Teknologi penerapan teknologi informasi membuat proses tersebut lebih cepat dengan menghadirkan telepon maupun ponsel genggam. Sehingga hanya diperlukan hitungan detik bagi Anda untuk mengirimkan pesan. Di bidang pendidikan, manfaat teknologi informasi hadir dalam berbagai bentuk. Dari pengolahan data dengan komputer, e-learning, dan pengerjaan tugas berbasis IT. Dampaknya pun semakin terasa di masa pandemi seperti sekarang. Karena Kegiatan Belajar Mengajar tidak bisa dilakukan secara langsung untuk Teknologi Pendidikan sementara waktu, aktivitas tersebut kini mengandalkan perangkat seperti laptop dan smartphone untuk pengajaran online hingga mengumpulkan tugas.

  Anime is hand-drawn and Anime computer-generated animation originating from Japan. Manhwa is the Korean word for comics. These titles usually Manhwa have authors and artists that are Korean, and/or were first published in Korea.
  yu
 • 2022-07-01 souvenir handuk rifaldi99 jual fitting pipa Jasa Interior Semarang sablon kaos padang sablon kaos bengkulu sablon kaos bandung murah GSA SER lists re
 • 2022-06-16 Montalinu westpapuadiary honda brio Cara Mengecilkan Perut Buncit gssolutions jual fitting pipa African continent countries list broker forex jenis jenis asuransi Teknologi Jasa Interior Semarang sablon kaos padang sablon kaos bengkulu sablon kaos bandung murah

  Save time managing your social account in one panel. buy instagram verification where people buy smm services such as verified badge, facebook ads management, instagram, youtube, twitter, soundcloud, website ads and many more!. smm panel free trial 2022
  erta
 • 2022-06-15 It's too bad to check your article late. I wonder what it would be if we met a little faster. I want to exchange a little more, but please visit my site baccarat online and leave a message!! baccarat online
 • 2022-06-10 Nice info, thanks for share, oh ya saya mau berbagi, baru saja saya menemukan video viral tentang hobby jadi bisnis trus cari yang jual kopi terdekat kemudian cari rekomendasi kopi bubuk / agen kopi sambil baca tentang profil perusahaan trus baca tentang djoni liem trus cari jasa review google map / jasa iklan habis itu cari cara meningkatkan kekuatan brand trus mau cari yang jual superfood terbaik habis itu cari yang jual batu mulia / jual akik gambar sambil cari bakso dalam kemasan habis itu mau cari kuliner bali trus beli masker kain 3 ply habis cari yang jual rekomendasi set top box terbaik trus cari mainan edukasi / mainan anak habis itu mau cari frenchise terbaik usaha makanan kemudian mau cari kursus arab pare trus cari cara makloon sabun habis itu cari cara kerja seo / jasa seo / jasa seo jakarta / jasa backlink / jasa SEO terbaik lalu mau cari yang jual kereta sorong habis itu mau cari yang jual susu nespray malaysia habis itu cari situs judi online terpercaya di indonesia trus mau kredit  honda beat lalu cari Gucci76 link situs judi online terpercaya then find agent for proces work permit indonesia trus mau main BossGG sambil cari cara kalahin bandar judi online habis itu baca tentang west papua habis itu baca tentang coco peat suppliers indonesia trus mau cari yang jual vitamin mata lalu mau buat tanda tangan digital habis itu cari rahasia dan strategi menang judi slot online trus cari dokter kulit kertosono habis itu cari bisnis online terbaru Ombak123
 • 2022-06-03 Militer distributor fitting pipa African continent Natural resources apa itu trading apa itu asuransi free west papua travelagu.biz watch korean drama harga mobil honda terbaru Afarez Global Security Solutions Mata Merah wedding organizer di pekanbaru dental care pekanbaru https://rajaseobacklink.blogspot.com/ cara hack wa dengan kode otp biodata rangga azof reo
 • 2022-04-30 I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us great information that is actually helpful. Good day! Natural Soap Bars zack
 • 2022-04-25 Such a great website thank you so much for share web design services zack
 • 2022-04-13 kami adalah perusahaan website desain di Indonesia, layani jasa pembuatan website profesional. Kami menolong perusahaan atau UKM Indonesia meng-online-kan usahanya dengan membuat website yang sama sesuai kepentingan dan efisien. kami menjajakan jasa pembuatan website di Jakarta, mencakup jasa bentuk website / situs model, jasa pembuatan website perusahaan company profil, jasa SEO website, dan jasa pembuatan conten website. Website perusahaan adalah media hadirnya online merk perusahaan. Kami membuat website yang menolong mempertingkat merk Anda di internet. Website mobile friendly yang dibikin sesuai sama identitas serta kepentingan usaha perusahaan Anda. Jasa Pembuatan Website Profesional. Cetak Buku Grup dengan harga yang terjangkau dan dapat dijangkau, dengan kertas HVS maupun dengan Book Paper. Cetak buku 1 sampai 19 buku harga masihlah sama, baik hitam-putih atau warna. Tinggal putuskan ukuran buku yang kita mau; A4, A5, B5, maupun novel costum size. Cetak Buku Grup amat pas untuk kebutuhan dummy (sample buku), Buku Laporan Kerja, Buku Kreasi Ilmiah, Buku Jurnal, Buku Akademik, dan beraneka macam buku lainnya. Cetak Buku Kami dengan Cover Full Warna bahan Art Carton 260 gsm yang dilaminasi Glossy atau Doff. Dan alternatif jilid Hard Cover, Soft Cover, Staples, serta Spiral Kawat. Cetak Buku Murah Layani Jasa Percetakan serta Print Buku, Cetak Majalah, Cetak Novel, Cetak E-Book, serta lain-lain. cetak buku. Kami adalah Specialist jasa penebangan atau pengurangan pohon dengan tenaga pakar yang profesional. Kami telah memiliki pengalaman beberapa puluh tahun dalam menebang pohon kecil atau besar. Dengan tenaga pakar profesional yang eksper kami bisa mengerjakan penebangan pohon di lingkungan rumah, kantor, sekolah, sebagianya, dan jalan. Diperlukan penebang pohon bisa dipercaya dan profesional? Jasa tebang pohon Jakarta disokong oleh kubu yang profesional dan memiliki pengalaman dalam menebang pohon dan alat yang memadai. Kami telah siap layani jasa penebangan pohon, pemotongan dahan, potong kayu, cabut akar , sampai jasa buang puing dan sampah tersisa penebangan untuk seluruhnya lokasi di tempat Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bseputarnya, dan ekasi. jasa tebang pohon jakarta. Penjelasan Search Engine Optimization adalah upaya yang telah dilakukan untuk mengerjakan optimisasi website biar memperoleh rangking paling atas di mesin pencari. Dengan mendapati rangking atas mesin pelacak akan mendapakan lalu lintas website yang makin banyak maka dari itu website Anda kian dikenal. Kecuali itu dengan SEO, Anda bakal memperoleh traffic website sesuai sama arah website dibuat. Jadi dengan miliki traffic yang banyak dan tertarget ini dapat Anda gunakan selanjutnya sekedar untuk share info, branding, menambah keyakinan, jualan dan model mendatangkan uang lainnya. Dengan menerapkan SEO yang benar dan baik, jadi Anda butuh menyelaraskan dengan algoritme Google yang terkini supaya dapat dengan gampang mendapati posisi halaman satu. apa itu SEO. jasadm
 • 2022-04-06 Such an amazing website thank you so much for permitting me to comment keep going on 8 ball jacket Williams
 • 2022-03-19 franchise sate ayam goreng pertama di Indonesia. yang menghadirkan berbagai menu pilihan yang bisa dinikmati semua kalangan. Kami percaya bahwa dengan memberi value yang berbeda ke customer akan membuat brand sate pak chick dikenal lebih dekat oleh masyarakat. Sate Goreng sate Pak Chick
 • 2022-03-03 Oli, Oli, Oli, Oli, Oli, Oli, Oli, Oli, Oli, Oli, Oli, Oli, Oli, Oli, Oli, Oli, Oli, Oli, Oli, Oli, Oli, Oli, Oli dsaf
 • 2022-02-09 Optimalkan URL yang ditampilkan di iklan pencarian Anda sehingga relevan dengan produk atau layanan yang Anda promosikan untuk meningkatkan ranking website Sertakan kata kunci target dalam judul dan salin yang cocok atau sangat cocok dengan kata kunci yang Anda tawar untuk meningkatkan peluang iklan Anda muncul untuk istilah tersebut. Tulis ajakan bertindak yang kuat untuk iklan penelusuran Anda yang secara langsung menyatakan apa yang Anda ingin konsumen lakukan. Misalnya “Hubungi untuk Estimasi Gratis” atau “Dapatkan Kupon 50%”. Ini adalah Kesalahan SEO pemula dalam optimasi website. Saat menggunakan ekstensi klik untuk menelepon, pertimbangkan untuk menggunakan nomor pelacakan sehingga Anda dapat mengidentifikasi dan mengukur iklan mana yang berkinerja terbaik ini adalah tips blogging yang dibutuhkan banyak orang. Jangan menghabiskan jumlah karakter iklan teks yang berharga untuk nama bisnis Anda. Seharusnya sudah ada di URL Anda yang dioptimalkan, lihat disini: https://kamagragelusa.net/10-tips-search-marketing-yang-harus-anda-ketahui/ jago
 • 2021-12-29 Backlink adalah sesuatu yang bisa menambah reputasi website anda di mesin pencari Google. Hal inilah yang membuat ada banyak sekali orang yang mencari layanan jasa backlink untuk mengangkat peringkat mereka di Google. Jasa backlink ini bisa menawarkan beberapa pilihan jenis backlink yang harus anda sesuaikan dengan kebutuhan anda. jasa backlink murah . Salah satu jenis backlink yang banyak dicari saat ini adalah backlink PBN atau biasa disebut sebagai Private blog Network. Ini adalah salah satu metode backlink yang dilarang Google namun banyak peminatnya karena cukup efektif mengangkat hasil pemasangan backlink yang berpengaruh ke peringkat. Harga PBN ini biasanya cukup mahal untuk setiap backlinknya. jasa backlink PBN permanen . Asiwndrajaya adalah salah satu layanan travel di Bali yang melayani paket wisata dan juga sewa mobil di Bali. Layanan travel ini memang sempat mengalami beberapa kendala pada masa pandemi Covid ini dan saat ini sudah mulai beroperasi kembali melayani para pengguna jasa travel di Bali. aswindra jaya travel . Paket wisata Bali yang ditawarkan aswindrajaya sendiri sangat terjangkau dan bisa memberikan anda pengalaman terbaik dari berlibur di Bali. Jika anda tertarik untuk membeli paket wisata di Bali anda bisa berkonsutasi terlebih dahulu dengan menghubungi penyedia paket wisata di bali ini via telepon. Paket wisata di Bali . Jika anda membutuhkan kaos seragam olahraga baik itu lengan pendek ataupun lengan panjang anda bisa membelinya secara online di internet. Ada banyak yang menjual kaos olahraga ini secara grosir jadi ada bisa membeli banyak sekaligus untuk kantor ataupun komunitas anda. Toko grosir Mj-506 adalah salah satu toko grosir baju seragam olahraga yang paling diminati saat ini. BAJU OLAHRAGA MUSLIMAH . Anda bisa membeli celana training secara grosir dan juga perlengkapan olahraga lainnya seperti sepatu, kaos olahraga dll. Di toko grosir ini anda bisa menemukan ratusan model yang bisa anda pilih dan sesuaikan dengan selera anda. Bahan kaos olahraga yang disediakan di tempat ini adalah bahan yang berkualitas terbaik. GROSIR KAOS OLAHRAGA . Jasa money changer saat ini banyak dicari. Ada banyak perusahaan yang melakukan bisnis impor dan ekspor yang memerlukan ketersediaan mata uang asing. Jika anda memerlukan layanan jasa money changer di jakarta, maka saat ini ada banyak sekali layanan jasa money changer yang bisa anda pilih. begitu juga dengan layanan jasa money changer di lampung. Anda bisa menggunakan layanan jasa money changer ini secara online. peniti money changer jakarta . Agen travel terdekat membantu memberikan anda informasi penawaran terkini akan paket-paket wisata terbaik. Jika anda hobby melakukan traveling maka informasi terkait agen travel terdekat pasti sangat berguna untuk anda. Dengan informasi ini anda dapat mengetahui letak Agen travel terdekat dari posisi anda. agen tiket bus . menulis artikel dibayar merupakan jasa profesional yang ditujukan untuk membantu anda membuat artikel. Update artikel merupakan salah satu hal yang penting dalam optimasi website, namun terkadang kita tidak memiliki waktu untuk menulis artikel tersebut. Jadi dengan jsa menulis artikel dibayar, anda tidak perlu repot lagi menulis artikel. tulizan . cetak buku saat ini sudah dapat anda lakukan dengan mudah. Ada banyak tempat percetakan yang melayani jasa cetak buku. Anda dapat menggunakan jasa cetak buku ini untuk berbagai alasan seperti untuk membuat buku ajar untuk siswa, membuat buku promosi, katalog atau bahkan untuk menerbitkan buku secara mandiri. Cetak buku . bisikbisik.id adalah situs yang memuat ragam jenis informasi terkini. Di bisikbisik.id kamu bisa menemukan berbagai berita terkini. Tidak hanya itu, di situs ini juga terdapat informasi terkait otomotif, teknologi dan lain sebagainya. Jika anda selalu ingin update dengan berita dan informasi terkini, klik saja di sini. Berita Update Terbaru . Sedot Kuras Wc Mampet Denpasar Bali siap membantu anda yang berada di daerah Bali dan sekitarnya untuk menyelesaikan masalah WC mampet. WC mampet biasanya diakibatkan oleh septik tank yang sudah penuh sehingga dibutuhkan jasa sedot kuras agar wc anda tidak mampet lagi. Klik tautan berikut untuk mendapatkan jasa sedot kuras WC di Denpasar Bali. Sedot Wc Mampet Denpasar . travel jogja pekalongan melayani perjalanan travek untuk daerah Jogja dan juga pekalongan. Ada banyak destinasi wisata yang bisa anda kunjungi di kawasan Jogja dan Pekalongan. Agar anda mendapatkan pengalaman terbaik berwisata di Jogja dan pekalongan maka sebaiknya anda menggunakan jasa travel yang handal dan terpercaya. travel jakarta cirebon . travel surabaya trenggalek siap memberikan anda pengalaman terbaik dalam berwisata di Surabaya dan juga Trenggalek. Kunjungi berbagai destinasi wisata menarik di Surabaya dan juga Trenggalek dengan menggunakan paket wisata yang telah disediakan oleh travel dengan penawaran harga yang sangat menarik. travel kediri surabaya . Honda banjarbaru adalah tempat di mana anda bisa mendapatkan kendaraan Honda keluaran terbaru di daerah Banjarbaru. Honda sudah menjadi merk kendaraan yang terkenal dan banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Jika anda berdomisili di Banjarbaru dan tertarik untuk mendapatkan Honda, kunjungilah dealer Honda di Banjarbaru. Brio banjarmasin . alat bantu dengar ditujukan untuk membantu mereka yang memiliki masalah pendengaran. Alat bantu dengar yang bagus haruslah terasa nyaman di telinga dan juga dapat membantu pendengaran dengan baik tanpa menimbulkan bunyi mendenging sehingga anda dapat mendengar dengan baik dan nyaman. alat bantu pendengaran . Apk edit foto jadi anime pastinya merupakan apk unik yang berbeda dari apk edit foto lainnya. Jika kamu bosan dengan apk edit foto yang itu-itu saja, maka kamu harus mencoba apk yang satu ini. Apk foto ini bisa mengubah foto kamu menjadi genre anime. Jika kamu penasaran bagaimana wajahmu dalam gambar anime, gunakan saja apk ini. Nama aplikasi edit foto jadi anime . mebel jepara sudah sangat terkenal tidak hanya di Indonesia tapi bahkan di manca negara. Mebel Jepara yang terbuat dari kayu jati ini sangat terkenal akan daya tahannya yang kuat dan sangat lama. Tidak hanya kuat dan tahan lama, mebel Jepara juga sangat terkenal karena keindahan dan keunikannya. mebel jepara minimalis . pintu jati jepara merupakan salah satu pilihan terbaik jika anda menginginkan pintu yang kuat dan berkualitas serta indah untuk menjadi pintu utama rumah anda. Pintu Jepara yang terbuat dari kayu jati berkualitas sanggup menahan beratnya cuaca luar ruangan dan tetap terlihat indah selama bertahun-tahun. furniture jati jepara . perabot jepara sekarang telah hadir dalam berbagai pilihan jenis desain. Perabot Jepara terkenal akan keindahan ukiran Jeparanya. Namun jika anda menginginkan perabot yang sederhana untuk gaya desain minimalis, maka sekarang perabot Jepara juga telah hadir dalam gaya desain minimalis yang indah. pintu jati jepara berkualitas . tenaga surya merupakan solusi alternatif yang dapat menghasilkan listrik. Jika anda berada di lokasi yang sulit untuk mendapatkan pasokan listrik secara stabil atau bahkan tidak ada sama sekali maka sistem tenaga surya dapat menjadi pilihan terbaik bagi anda, belum lagi sistem tenaga surya terkenal ramah lingkungan. paket plts rumah . Timbangan truk atau yang biasa juga dikenal sebagai jembatan timbang adalah timbangan berskala besar yang banyak digunakan baik oleh pengawas tranportasi dan juga bidang industri untuk menimbang berat kendaraan. Timbangan truk ini memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga keamanan berlalu lintas. Timbangan peron . pinjaman bpkb mobil merupakan salah satu cara yang mudah dan cepat jika anda membutuhkan dana besar dengan cepat dan tidak pakai repot. Terkdang sulit untuk mendapatkan pinjaman dari bank dengan cepat, jika anda memiliki bpkb mobil maka anda dapat menjaminkannya untuk mendapatkan pinjaman. gadai bpkb cepat . display stand digunakan untuk membuat banner dapat berdiri. Alat ini sangat berguna dalam berbagai kegiatan seperti pameran, seminar dan berbagai kegiatan lainnya yang membutuhkan banner. Display stand ini juga hadir dalam berbagai jenis bentuk dan pilihan yang dapat anda pilih sesuai dengan kebutuhan anda. display stand . vip massage adalah layanan pijat profesional yang menggunakan jasa terapis pijat yang handal, profesional dan berpengalaman di bidangnya. Jika anda merasa pegal atau lelah dan membutuhkan jasa pijat profesional terbaik maka anda dapat menghubungi jasa vip massage ini untuk mendapatkan layanan pijat terbaik. pijat panggilan VIP . pijat panggilan grand spa merupakan solusi terbaik bagi anda yang tidak punya waktu untuk mengunjungi spa dan mendapatkan layanan pijat. Di era yang serba sibuk ini, bahkan sangat sulit untuk mendapatkan waktu luang bersantai di spa, dengan jasa pijat panggilan grand spa ini, layanan spa yang akan datang mengunjungi anda. grand spa . situ massage adalah situs di mana anda dapat memperoleh layanan massage profesional, bukan layanan plus-plus. Di situ massage anda bisa mendapatkan layanan pijat tradisional, shiatsu dan bahkan lulur dari terapis pijat profesional yang handal. Penasaran, klik saja link berikut untuk mendapatkan layanan pijat terbaik. situmassage.com . kredit brio banjarbaru banjarmasin kalsel kalimantan selatan akan memudahkan anda yang berada di banjarbaru banjarmasin kalsel kalimantan selatan untuk mendapatkan mobil brio. Brio merupakan kendaraan yang saat ini sedang banyak diminati. Dengan sistem kredit, anda dapat memiliki mobil yang satu ini dengan lebih mudah. kredit city hatchback banjarbaru banjarmasin . sewa mobil sumbawa besar merupakan salah satu pilihan terbaik jika anda ingin berwisata menikmati keindahan alam sumbawa besar. Layanan sewa mobil ini juga telah dilengkapi dengan dirver yang handal, ramah dan berpengalaman untuk mengantarkan anda ke berbagai destinasi wisata di sumbawa besar. sewa mobil bima . Making origami is something very fun to do. There are lots of people who pursue the hobby of origami. They can make lots of beautiful and colorful shapes using only paper. This is what makes more and more people make origami their hobby. Some of them share their hobbies on youtube. https://www.youtube.com/watch?v=W3bGRYoijkI . It is very interesting to see you form a rhinoceros or dragon from a square of paper. There are many more origami shapes that you can learn. ghost origami for Halloween . service ac sidoarjo akan membantu anda untuk memperbaiki ac anda yang rusak di daerah sidoarjo. Apa pun kerusakan ac anda, ac bocor, ac tidak dingin atau bahkan mati total, jasa service ac sidoarjo akan selalu siap memperbaiki ac anda yang rusak. Selain memperbaiki ac rusak jasa service sidoarjo juga melayani pembesihan ac. service ac panggilan . catering murah surabaya menawarkan anda layanan yang menyediakan makanan-makanan yang lezat dengan harga yang murah. Dengan layanan catering murah surabaya ini anda dapat menggunakan jasa catering pada acara anda tanpa perlu membuat kantong anda menjadi kering, di sini anda juga dapat menemukan menu khas surabaya yang nikmat. jasa catering surabaya . kredit mobilio di Banjarbaru dan Banjarmasin kalimantan selatan merupakan cara mudah untuk mendapatkan mobilio di Banjarbaru dan Banjarmasin kalimantan selatan. Dengan sistem kredit ini anda dapat melakukan cicilan untuk mobilio sehingga anda dapat melakukan pembayaran sesuai dengan kemampuan anda setiap bulannya. dealer honda banjarmasin . Indikator Ichimoku yang secara lengkap disebut Indikator Ichimoku Kinko Hyo adalah indikator yang yang terkenal akurat dalam menentukan arah trend, level support dan resistance dalam dunia foreign exchange. Secara harafiah, indikator ini menunjukkan keseimbangan grafik yang sekilas, yang artinya indikator ini ditujukan untuk membantu anda melihat keseimbangan yang sekilas itu. Scalper Adalah . Open Trip Labuan Bajo menawarkan anda kesempatan untuk menikmati keindahan pariwisata di Labuan Bajo dengan harga yang murah. Paket open trip ini menggabungkan beberapa kelompok wisatawan menjadi sebuah kelompok besar wisatawan. Dengan mengikuti paket open trip Labuan Bajo, anda bisa mengunjungi destinasi wisata yang eksotik dan bertemu kenalan baru. paket tour turki . Smartphones are very popular nowadays. Almost everyone already has a smartphone. in fact there are many people who replace their smartphone every year. If you are a person who likes to buy a new cellphone, then of course you should always read the latest smartphone info. Samsung Smartphone Review . souvenir tahlilan 40 hari adalah souvenir yang diberikan kepada tamu yang menghadiri tahlilan yang dilakukan pada hari ke-40 meninggalnya seseorang. Souvenir ini diberikan sebagai ungkapan terima kasih keluarga kepada tamu yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara tahlillan dan berdoa bersama. paket tahlilan 40 hari . pewarna tekstil yang berkualitas sangatlah penting dalam proses pewarnaan tekstil. Pewarna tekstil yang berkualitas akan memastikan hasil pewarnaan terlihat bagus, tidak belang dan juga tidak mudah luntur. Jika anda menggunakan pewarna tekstil yang tidak berkualitas, anda dapat memperoleh hasil pewarnaan yang pudar dan mudah luntur. toko pewarna tekstil terdekat . Jasa Tebang Pohon Bogor dapat anda gunakan jika anda ingin menebang pohon di sekitar kawasan Bogor. Pohon yang tumbunh menjulang tinggi memiliki potensi untuk tumbang dan dapat menimbulkan kerugian materi dan bahkan korban jiwa. Tebang pohon merupakan salah satu opsi untuk menghindari potensi berbahaya tersebut. Jasa Tebang Pohon Jakarta . Jual fotocopy warna di solo jika anda ingin memiliki mesin fotocopy warna untuk hasil fotocopy yang lebih menarik. Di Solo anda bahkan dapat membeli mesin fotocopy warna di tempat jual mesin fotocopy. Dengan membeli mesin fotocopy warna, anda dapat memperoleh hasil fotocopy warna kapan pun anda inginkan. sewa mesin fotocopy solo . Jasa Pengurusan PT akan membantu anda untuk mendapatkan izin PT dengan cepat dan tidak pakai repot. Yang anda perlu lakukan hanyalah menyediakan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengurusan PT dan selebihnya akan diurus oleh jasa profesional ini sehingga anda tidak perlu lagi repot-repot mengurusnya. JASA PENDIRIAN PT . Jasa pengurusan CV juga merupakan jasa profesional layaknya jasa pengurusan PT. Layaknya PT, pengurusan pendirian CV juga memiliki syarat yang harus di penuhi. Tidak hanya itu, pengurusan CV juga harus melalui beberapa tahap yang dapat membuat anda bingung. Dari pada pusing, sebaiknya anda menggunakan jasa pengurusan CV saja. Jasa pembuatan Yayasan . Jasa press release memastikan press release yang anda lakukan berjalan dengan lancar dan informasi yang ingin anda sampaikan tersebar dengan baik sesuai dengan keinginan anda. Jasa press release ini akan menyediakan semua komponen yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan press release yang lancar dengan hasil yang maksimal. Jasa publikasi media . honda banjarmasin adalah tempat di mana anda dapat memperoleh kendaraan Honda di banjarmasin. Sebelum mengunjungi lokasinya secara langsung, sekarang anda bisa terlebih dahulu mengunjungi situsnya untuk membaca ragam informasi terkait penawaran kendaraan honda untuk wilayah banjarmasin dan sekitarnya. kredit mobilio banjarbaru . cara membuat website wordpress sebenarnya sangatlah mudah. Wordpress telah menyediakan berbagai fitur yang dapat anda gunakan dengan melakukan klik saja. Namun jika anda ingin mengetahui cara yang lebih lanjut untuk membuat tampilan yang lebih profesional dan lebih menarik maka anda dapat belajar di sini. Cara membuat website wordpress dan ganti tema . paket honeymoon murah di Bali adalah pilihan terbaik buat kamu yang ingin berbulan madu di Bali dengan harga yang murah. Bali sudah sangat terkenal sebagai salah satu destinasi honeymoon terbaik di dunia karena banyaknya pilihan paket wisata romantisnya yang murah namun tentu saja tetap meberikan layanan yang terbaik. paket honeymoon bali murah . harga paket honeymoon 3 hari 2 malam Bali sangatlah terjangkau dan merupakan pilihan yang tepat bagi kamu yang ingin menjadikan bali sebagai destinasi honeymoon bersama pasangan hidupmu. Paket honeymoon 3 hari 2 malam Bali menawarkan anda perjalanan wisata romantis yang memuaskan dengan harga yang masih sangat terjangkau. paket honeymoon 4 hari 3 malam Bali . layanan sewa mobil terbaik di Bali akan memastikan anda mengalami perjalanan wisata terbaik di Bali. Layanan sewa mobil ini telah dilengkapi dengan driver yang handal dan berpengalaman untuk mengantarkan anda ke berbagai destinasi wisata terbaik di Bali. Harga yang ditawarkan juga sangat bersaing. layanan sewa mobil di Bali . jasa servis ac di solo siap membantu anda untuk memperbaiki ac anda yang rusak. Di cuaca yang panas seperti di Indonesia, termasuk solo, ac merupakan bagian dari kehidupan keseharian yang sangat penting. Jadi jika anda tidak ingin kepanasan di daerah solo karena ac yang rusak atau kotor maka anda dapat menggunakan jasa service ac solo. jasa servis ac di solo . cetak poster merupakan salah satu cara yang dapat anda lakukan untuk melakukan suatu promosi. Tentu saja untuk hasil promosi yang baik anda harus menggunakan jasa cetak yang berkualitas. Cetak poster ini biasanya banyak dilakukan pada masa kampanye untuk memperkenalkan para kandidat partainya. buat poster . Rollup banner adalah jenis banner yang dapat di roll sesuai dengan namanya. Dengan fungsinya yang dapat di roll ini, rollup banner sangat sesuai untuk banner yang ditujukan untuk penggunaan berkali-kali sebab fungsi rollnya memudahkan untuk melakukan penyimpanan atau pun untuk dibawa dari satu lokasi ke lokasi lainnya. roll up . Paket kredit daihatsu rocky jakarta buat kamu yang berdomisili di daerah Jakarta dan ingin memiliki daihatsu rocky yang satu ini. Dengan paket kredit ini, kamu bisa dengan lebih mudah mendapatkan kendaraan impianmu ini. Paket kredit ini juga hadir dalam beberapa pilihan metode pembayaran yang bisa kamu pilih sesuai dengan kemampuan ekonomi kamu. Dp daihatsu rocky jakarta . Tumbler custom jakarta merupakan pilihan terbaik jika kamu ingin membuat souvenir. Saat ini tumbler mulai banyak digunakan utamanya oleh masyarakat perkotaan seperti Jakarta. Kamu bisa membuat desain sendiri dengan tumbler custom ini sehingga sangat sesuai untuk menjadi souvenir untuk acara khususmu. payung promosi . jasa pembuatan kontrak membantu anda untuk membuat kontrak yang solid dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kontrak biasanya dibuat oleh dua belah pihak yang bekerja sama. Dalam pembuatan kontrak sebaiknya anda menggunakan jasa profesional agar kontrak anda tidak merugikan anda dan juga sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. JASA PEMBUATAN PT JAKARTA . jasa translate jurnal akan memudahkan anda untuk menerbitkan jurnal anda dalam situs jurnal internasional. Sala satu syarat untuk lulus S3 adalah dengan menerbitkan jurnal dalam situs jurnal internasional, namun tentu saja anda harus melakukan translate ke dalam bahasa inggris sebelum menerbitkan jurnal tersebut. jasa penerjemah tersumpah . English translator services are services that can help you in translating official documents or other foreign language texts. This will greatly facilitate you to get accurate translation results. If you need English to Indonesian translation services, then there are many translation services that you can choose from right now. translate English to Indonesian . Indonesian and English translation services are currently increasingly sought after. This is because there are more and more official documents entering and leaving Indonesia. If you need translation services, then you can look for them on the internet. Quality translation services usually have received many reviews for the quality of their work. translate English Indonesian . penerjemah tersumpah adalah penerjemah yang telah menerima sertifikat dari pemerintah dan diakui kemampuannya sebagai penerjemah. Penerjemah tersumpah ini juga merupakan penerjemah profesional yang akan menjamin kerahasiaan dari isi dokumen yang anda ingin terjemahkan sehingga anda tidak perlu merasa khawatir akan kerahasiaan dokumen anda. jasa penerjemah . terjemah jurnal merupakan salah satu jenis jasa yang diyawarkan oleh penerjemah tersumpah. Sebagai penerjemah tersumpah, hasil terjemah jurnal dari penerjemah ini memiliki tingkat keakuratan yang baik sehingga anda dapat memperoleh hasil terjemah jurnal yang baik tanpa mengubah makna dari jurnal anda. jasa translate jurnal . penerjemah dokumen dibutuhkan jika anda ingin menggunakan dokumen di luar negeri. Ketika menerjemahkan dokumen, pastikan anda menggunakan jasa penerjemah tersumpaj agar hasil terjemahannya memiliki nilai hukum sehingga dapat digunakan secara resmi untuk berbagai pengurusan di luar negeri. terjemah dokumen . Jasa cuci sofa jakarta siap membantu anda untuk membersihkan sofa anda yang kotor. Di Jakarta yang sering terkena banjir, sofa sering menjadi kotor dan berbau karena tergenang banjir. Untuk mengembalikan sofa ke kondisinya semula maka sangatlah disarankan untuk menggunakan jasa cuci sofa. Jasa cuci sofa jakarta timur . Harga Aspal per drum bisa berbeda tergantung dari kualitas aspalnya. Semakin bagus kualitas aspalnya maka tentu saja akan semakin tinggi harga per drumnya. Tapi tidak berarti harga yang tinggi selalu berarti kualitas yang baik. Oleh karena itu anda harus memastikan kualitas dari aspal sebelum membelinya. Jasa Pengaspalan Jalan . Jasa Pembuatan Website akan membantu anda untuk mendapatkan website yang berfungsi dengan baik dan memiliki tampilan yang profesional. Website merupakan suatu image perusahaan di dunia online. Oleh karena itu sangat penting untuk menggunakan jasa pembuatan website yang profesional untuk hasil yang terbaik. Jasa Adwords . Kusen Aluminium Murah merupakan solusi terbaik untuk menggantikan kusen kayu. Selain murah, kusen alumunium memiliki banyak kelebihan lainnya dibandingkan dengan kusen kayu. Salah satu kelebihannya adalah anti rayap, selain itu kusen alumunium juga anti karat sehingga memiliki daya tahan yang sangat baik. Kusen Aluminium Jakarta . Cetak dus makanan merupakan jasa profesional yang banyak digunakan oleh catering-catering. Dengan melakukan cetak dus makanan secara custom, anda dapat mendesain sendiri dus makanan anda, menaruh nama, alamat dan juga nomor telepon catering pada dus makanan sehingga banyak orang bisa mengenal dan tahu cara memesan jasa dari catering anda. Cetak kemasan . RFID Indonesia menyediakan RFID bagi kawasan Indonesia. Sistem RFID di Indonesia banyak digunakan pada barcode yang tertera pada produk-produk yang dijual di toko-toko. Sistem RFID ini menggunakan sistem tag yang dibaca dengan menggunakan reader untuk memasukkan data yang tersimpan dalam software. RFID Asset Tracking . tryout uji kompetensi membantu anda untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti ujian. Pada try out anda akan diperhadapkan dengan soal-soal yang sering keluar dalam ujian. Di sini anda dapat melakukan uji test pada kompetensi anda sendiri tentang seberapa baik anda dapat menjawab soal-soal yang disediakan. uji kompetensi perawat . universitas terbaik tentu saja menjadi incaran para siswa yang telah lulus SMA. Saat ini sudah ada banyak universitas di Indonesia yang memiliki kualitas yang baik. Dalam hal ini muhammadiyah juga tidak ingin ketinggalan. Dari waktu kewaktu universitas Muhammadiya telah membuktikan diri sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia. kampus terbaik . cuci springbed yogyakarta membantu anda membersihkan springbed anda yang kotor. Cuci springbed harus dilakukan agar springbed selalu bersih dari debu dan juga tungau yang dapat menggangu istirahat anda. Jika anda berada di Yogyakarta maka anda dapat menggunakan jasa cuci springbed untuk memastikan springbed anda selalu bersih. cuci sofa jogja . ms glow adalah brand kecantikan indonesia yang telah berdiri sejak tahun 2013 dan berkembang dengan pesat karena terkenal akan kualitasnya. Tidak hanya kualitasnya, MS Glow juga terkenal karena ragam jenis produknya sehingga anda dapat memilih produk skincare yang paling sesuai dengan kebutuhan anda. ms glow acne . Bengkel Suzuki terdekat tentunya dibutuhkan bagi mereka yang memiliki mobil suzuki. Jika kendaraan suxuki anda rusak maka anda dapat mengunjungi bengkel suzuki terdekat untuk melakukan perbaikan. Tidak perlu menunggu sampai rusak, anda juga sebaiknya mengunjungi bengkel suzuki terdekat untuk melakukan perawatan rutin. Dealer Suzuki Terdekat . Komodo island tour packages are currently increasingly in demand because there are more and more people who want to see the natural beauty of the Komodo island. Komodo itself is an attraction that is very popular with foreign tourists. Almost every year there are many foreign tourists who come to this Komodo Island. If you want to visit Komodo Island, it is highly recommended that you use a Komodo Island tour package that will help you get the best travel experience. komodo Island Package . The 3 day and 2 night tour packages are the most popular tour packages on Komodo Island travel. You can enjoy many special places in this 3 days 2 nights package. komodo Island tour package . Offroad Cikole menawarkan anda wisata yang seru dan juga menantang. Berlokasi di Jawa Barat, anda dapat menikmati sejuknya udara hutan pinus sambil menikmati serunya rute offroad yang berliku-liku. Jika anda menyukai tantangan maka kegiatan offroad di cikole merupakan pilihan wisata yang tepat bagi anda di musim hujan. O