Foto av Andrea

Andrea B. Næss (Foto: Privat)

Sterke meninger og politisk aktiv

Andrea B. Næss er en ung kvinne med sterke og klare meninger om samfunnets evne til å ivareta interessene til mennesker med utviklingshemning.

Andrea mener mangt om mye. Hun mener for eksempel at mange med utviklingshemning kan bo i ordinære leiligheter og ikke nødvendigvis må bo i omsorgsboliger. Selv kjøpte hun sin egen leilighet i 2019. Det er blitt krevende å komme inn i boligmarkedet. Med at man må ha egenkapital for å få lån i banken, og det er det ikke alle som har. Det er også blitt vanskeligere å få lån både i banken og i husbanken for dem som vil kjøpe seg en vanlig leilighet der en ønsker å bo. Andrea måtte gå til banken fordi hun ikke kom inn under Husbankens ordninger.

– Det er urettferdig at ikke alle kan velge hvor og hvordan de skal bo. Det er ikke alle som er så heldige at de har en familie som kan hjelpe.

Andrea trives godt i leiligheten. Det går greit å finansiere den økonomisk. Hun mottar ikke omsorgstjenester, greier seg selv, men får litt hjelp av familie til enkelte praktiske gjøremål.

– Jeg har hatt fin og god oppvekst og jeg er fornøyd med skolegangen. Men en blir sett litt annerledes på når en lærerer senere og trenger mer hjelp. I videregående skole var det litt mobbing, men la det bak meg og kom meg videre. Jeg hadde opplæring i mindre gruppe. Gikk først på restaurant og matfag, men skiftet til helse- og sosial.

 

I dag jobber Andrea på attføringsbedriften Delecto som resepsjonist. Hun har vært i midlertidige stillinger på Delecto siden 2017. Siden 2020 har hun hatt fast stilling to dager i uken som resepsjonist. De andre tre dagene har hun fri. Hun kunne tenkt seg en større stilling, men det er ikke så lett å få jobb.

 

På spørsmålet om hvorfor hun valgte å bli resepsjonist, svarer Andrea:

– Så lenge jeg ikke har utdanning, på en måte, så håpet jeg å bli resepsjonist og prate med kunder, ta mot vedbestillinger og slikt.

På fritiden spiller gitar, er med venner og familie. Andrea er politisk aktiv i Arbeiderpartiet. Hun går på medlemsmøter og sto på standene i valgkampen til Kragerø Arbeiderparti i valgkampen.

– De forskjellige partiene burde vært flinkere til å tenke på mennesker med utviklingshemning. Flere kunne vært i det ordinære arbeidslivet. En trenger ikke å settes i en bås fordi om en er litt annerledes, sier Andrea.

– Alle burde hatt like rettigheter og muligheter. Det burde vært leksefri skole fordi mange ikke får den hjelpen de trenger hjemme. Skal det være lekser, så bør det være heldagsskole slik at en kan få leksehjelp på skolen.

Andrea mener det var veldig dumt at høyreregjeringen stemte mot å inkorporere FNs funksjonshemmedekonvensjon (CRPD) i norsk lov, men hun tror det blir omkamp med den nye regjeringen slik at CRPD kommer inn i norsk lov.

– CRPD sier at alle skal ha de samme rettighetene og mulighetene, også de som trenger litt mer hjelp enn andre, avslutter Andrea.

Jens Petter Gitlesen

2 oktober 2021

 • 2023-02-16 I appreciate your post. this post was very instructive and helpful to me in some way. I also want to give you some useful information in exchange. Lock Your Trip has recently added Manali Volvo Package to its packages which adds incredible amenities to your trip at an affordable price. Manali is a great destination for family vacations because you can all spend time together there. You can find fascinating backwaters, ecotourism initiatives, breathtaking scenery, amazing beaches, thrilling boat races, gorgeous waterfalls, and delectable cuisine here. So why are you still waiting? Pack your things, and visit this place. ISHA SINGH
 • 2022-11-18 Of course, your article is good enough, totosite but I thought it would be much better to see professional photos and videos together. There are articles and photos on these topics on my homepage, so please visit and share your opinions. totosite
 • 2022-11-02 I would like to thank you for the efforts you have put in penning this site. I’m hoping to view the same high-grade content by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal website now. keo nha cai keo nha cai
 • 2022-10-17 This is quite interesting. I am so glad that you have shared this amazing blog post! Mayor Tammy Coat Andrew Smith
 • 2022-10-12 What a nice post! I'm so happy to read this. 해머캔디효과 What you wrote was very helpful to me. Thank you. Actually, I run a site similar to you. If you have time, could you visit my site? Please leave your comments after reading what I wrote. If you do so, I will actively reflect your opinion. I think it will be a great help to run my site. Have a good day. 해머캔디효과
 • 2022-09-17 This is very interesting, You are a very skilled blogger. I've joined your rss feed and look forward to seeking more of your wonderful keo nha cai. Also, I have shared your website in my social networks! keo nha cai
 • 2022-08-24 Your explanation is organized very easy to understand!!! I understood at once. Could you please post about baccarat online ?? Please!! baccarat online
 • 2022-08-23 Which is some inspirational stuff. Never knew that opinions might be this varied. Thank you for all the enthusiasm to provide such helpful information here.베트남 황제투어 It helped me a lot. If you have time, I hope you come to my site and share your opinions. Have a nice day. 베트남 황제투어
 • 2022-08-04 I am very impressed with your writing baccaratsite I couldn't think of this, but it's amazing! I wrote several posts similar to this one, but please come and see! baccaratsite
 • 2022-08-04 I was looking for another article by chance and found your article casino online I am writing on this topic, so I think it will help a lot. I leave my blog address below. Please visit once. casino online
 • 2022-08-03 She is amazing. I hope such good people will appear more Elastic man normanwolf
 • 2022-08-03 It's the same topic , but I was quite surprised to see the opinions I didn't think of. My blog also has articles on these topics, so I look forward to your visit. slotsite slotsite
 • 2022-08-02 I've been searching for hours on this topic and finally found your post. majorsite, I have read your post and I am very impressed. We prefer your opinion and will visit this site frequently to refer to your opinion. When would you like to visit my site? majorsite
 • 2022-07-26 quordleis known simply as a brand new word puzzle game that works on the same principle as Wordle, but with a slight twist. Instead of guessing a five-letter word, you have to guess four words simultaneously while playing Quordle. candy
 • 2022-05-04 Very good content. magapasalamat lyrics Scotty
 • 2022-04-21 Localgeekshelp is the best tech support company that helps customer in tech support like genealogy support, browser support, antivirus support and printer support in just one click. Get all the technical solution in just a single place. In local geeks help, you will get all the solution of your problem. If you are looking for the support Visit our website or you can call us our toll-free Number +1-800-513-4943. local geeks help rock smith
 • 2022-02-12 Are you excited to get your hands on something cool? Visit our website to see our large selection of attractive and fashionable jackets, including Gaming jackets, Biker jackets, Leather jackets, and more. To make a purchase, simply click the link. black leather jackets for men James Joe
 • 2021-11-17 I strongly agree with the opinion of Andrea. Andrea's fight for equal rights for people with developmental disabilities is necessary because everyone has the same rights mapquest driving directions I always support her action. Mona
 • 2021-11-05 The quality and quantity of work produced in here is absolute informative. Thanks for sharing. My site:: 먹튀사이트조회 Patricia
 • 2021-10-02 Flott intervju med en tydelig forventning til endringer vi alle kan bidra til ved å endre holdninger og fordommer ! Heia Andrea ! Unni Wærstad

Tips noen om siden