Fra venstre: Inge Helland , Rolf Posti , Tove Nymoen,  Monica Refsnes, Tom Tvedt,  Synnøve Bårdsen Lindanger,  Mona Bråten Helland, Elisabeth Moe (Foto: Sigbjørn Berentsen)

Nytt lokallag i Randaberg

Det ble etablert et nytt lokallag i Randaberg den 22. september.

Historien bak gjenreisningen av NFU Randaberg lokallag, er ikke så ulik historien bak mange andre lokallag.

– Kommunen har sviktet oss, sier den nye lokallagslederen, Monica Refsnes, til Bygdabladet.

Kommunen har for eksempel en god avlastning for barn, men barneavlastningen blir også et avlastningstilbud for voksne hjemmeboende, noe som både er uheldig og uverdig.

Det nye lokallagsstyret vurderer både skolertilbudet som bra, både når det gjelder grunnskolen og den videregående skolen. Men det mangler arbeidstilbud etter det.

Forbundsleder Tom Tvedt bor selv på Randaberg og deltok på møtet i kommunen hvor han selv var ordfører for i perioden 1999 til 2007.

– Det er 172 lokallag av NFU rundt i landets kommuner. Det er fylkeslag i hvert fylke. Nasjonalt har vi en administrasjon i Oslo. Det er krevende å jobbe opp mot myndighetene alene, men langt lettere å jobbe som et lag. En kan hjelpe hverandre og en kan få hjelp og bistand fra fylkeslaget og fra nasjonalt nivå. Nasjonalt bistår vi både med juridisk kompetanse og med erfaring i politisk arbeid, sier NFUs forbundsleder Tom Tvedt.

Jens Petter Gitlesen

22 september 2021

  • 2022-06-07 Very good, I am quite satisfied paper minecraft hipohaha
  • 2021-11-05 The quality and quantity of work produced in here is absolute informative. Thanks for sharing. My site:: 안전메이저사이트 Patricia

Tips noen om siden