Lovverket

Fast verge til besvær

Å være fast verge, kan være lukrativt, spesielt når en gjør det lettvint for seg selv og gir blaffen i å fremme interessene til personen under vergemål. Når personen under vergemål er fratatt sin samtykkekompetanse, kommer en i situasjoner hvor det i praksis ikke er noen med rettslig klageinteresse.

Nylig fikk NFU henvendelse knyttet til en voksen mann med utviklingshemming som bodde sammen med faren. Da faren døde, ble det oppnevnt verge. På oppfordring fra kommunen, skrev fastlegen en erklæring på at mannen med utviklingshemming ikke var samtykkekompetent. Vergen besluttet offentlig skifte, til tross for at det var fint lite verdier i dødsboet som sønnen var enearving til og til tross for at nære slektninger tilbød seg å foreta skiftet.

Under skiftet ble huset besluttet tømt og dermed forsvant også mye minneverdig og mye som mannen med utviklingshemming verdsatte. Mannen under vergemål ble ikke involvert, han var ikke samtykkekompetent.

Mannen ville ikke kunne bo for seg selv og han flyttet til en tante som også overtok vergeansvaret. Tanten hadde protestert på behandlingen både av boet og hennes nevø, men fylkesmannen behandlet ikke saken fordi tanten ikke hadde klagerett. Etter at tanten var blitt verge, klagde hun igjen, men fylkesmannen avslo klagen og begrunnet det med at den tidligere vergesaken var avsluttet.

Saken kommer nok på Statens sivilrettsforvaltnings bord og kanskje lenger enn det. Men saken belyser problemet med å oppnevne faste verger, frata folk deres samtykkekompetanse og vergemålslovens snevre krets av partsinteresser. Personen under vergemål evnet ikke selv å klage. Den faste vergen ville neppe klage på seg selv. I realiteten er det ingen med rettslig klageinteresse i slike saker.

Jens Petter Gitlesen


Ønsker du å støtte beboerne i Moavegen bofellesskap som Vågå kommune vil tvangsflytte? Beboerne ble idømt kommunens sakskostnader på drøyt 440.000 kroner av lagmannsretten. En anke til Høyesterett koster også penger, – alt for mye for dem som har vært trygdet hele livet. Bidrag kan gis til:


Bakkontonummer 1506.09.27097
Vipps # 524990 (Husk å trykk "kjøp og betal" før søker på nr.)

Eller du kan gi bidrag via innsamlingsaksjonen på facebook.

 

2 juni 2019

  • 2023-05-22 bta drilling steel inserts http://wide.blog.jp/ indexable drill bit carbide wear strips http://standard.ldblog.jp/ carbide welding rods carbide wear rods tungsten tig rods carbide rod blade Anonymt
  • 2022-09-28 The body of a reflective essay must contain details that help the reader imagine the experience. It should also be creative, insightful, and authentic. Incorporate EssayMap or information that demonstrates how your experiences have changed your life. If you do this, your readers will be more likely to connect with you and want to read more. The content of a reflective essay may differ from one assignment to the next. Some professors assign them differently depending on the disciplinary model of inquiry. Although the format of a reflective essay will depend on the professor's guidelines and the type of reflective model being used, there is a basic approach to writing such papers. billyroberts
  • 2022-09-08 Your writing is perfect and complete. slotsite However, I think it will be more wonderful if your post includes additional topics that I am thinking of. I have a lot of posts on my site similar to your topic. Would you like to visit once? slotsite
  • 2022-08-02 Our agency is very result-oriented which is why you can be certain that it has been a logical decision to choose our academic writing agency. Thus, you can be sure that working with us pay someone to write my paper will be really beneficial for you. Robert Brown
  • 2020-10-18 Anonymt
  • 2020-10-18 cDGiAM http://pills2sale.com/ levitra nizagara dobsonz

Tips noen om siden