FN-dagen for funksjonshemmede

Funksjonshemmedes rettigheter, –gjemt, glemt og ignorert

Innad i handikapbevegelsen er det mange som feirer dagen i dag, men utenfor rørsla er det temmelig langt mellom markeringene. Det er kanskje like greit for lite er blitt gjort med saken de siste 30 årene.

I Randaberg vedtok kommunestyret i november å bygge en stor institusjonlignende bolig til innbyggere med utviklingshemning. I Fredrikstad planelgger kommunen å etablere en gigantisk barneavlastning i en tiddligere institusjon. I Melhus planlegger kommunen å legge ned tre bofellesskap, dvs. hjemmene til innbyggere med utviklingshemning. Kommunen vil flytte beboerne til det planlagte Lena Park som opprinnelig skulle huse 21 beboere med store bistandsbehov. I Steinkjer var ikke kommunen klar over at husleieloven også gjelder for mennesker med utviklingshemning. Kommunen vedtok bare at Gaute skulle flyttes fra hjemmet sitt og plasseres på omsorgssenteret sammen med de 64 andre beboerne. Slik kan en fortsette å liste opp diskriminerende praksis i norske kommuner. Praksisen er ikke ny.

Allerede i 2002 fanget forskerne Tøssebro og Lundeby opp tendensene til reinstitusjonalisering. Når hjemmet blir en institusjon, så forsvinner selvbestemmelsen og retten til å leve aktive og meningsfulle liv. Kommunen kan styre den enkelte omtrent som de vil. Selv grunnlovens vakre bestemmelser om frihet og vern mot myndighetsovergrep blir innholdsløse fraser. Vergemålsloven benyttes til kommunens beste og FNs funksjonshemmedekonvensjon er verken kjent eller brukt.

Statskverna maler av og til veldig sakte. I 2007 varslet tidligere barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem tiltak for å snu utviklingen. Tiltakene kom og flere tiltak kom etter det. Felles for tiltakene var at de var virkningsløse informasjonstiltak. I 2020 er situasjonen verre enn noen gang. Til våren har regjeringen varslet en stortingsmelding for å sikre utviklingshemmedes grunnleggende rettigheter. Har vi flaks, så kan en håpe at regjeringen foreslår tiltak som kan gjøre en forskjell. 20 år med planlegging, bør kunne gi noen effektive resultatet.

Med flaks og politisk vilje, har vi kanskje bedre grunn for en bredere feiring av Funksjonshemmedes dag i 2021.

PS! Forsidebildet og tittelen på dette innlegget er hentet fra et tilsvarende innlegg fra 2017. Innlegget fra 2017 er like relevant i dag som den gang.

Jens Petter Gitlesen

3 desember 2020

 • 2023-02-27 Playing games is fun. With the challenge it brings, fireboy and watergirl is a fun and smart 2-player game that improves thinking, problem-solving skills, cooperation, and friendship. poppy12
 • 2022-12-30 Also, because these modern vehicles rely on so many computer sensors to make the engine run just so, we’re trained to replace burned out sensors, too. emergency roadside truck repair Nicky
 • 2022-12-23 When I visit your blog, I always learn something new and useful. Excellent comments, as well as excellent posts. I appreciate it, and I look forward to seeing your site flourish. cookie clicker cookie clicker
 • 2022-12-08 Lovely content, good information in your article Many people can't find such content these days. God, you keep uploading such articles. Talk to your Credit Correction Master today! 먹튀검증사이트 majornoriter
 • 2022-12-08 That's a good post, please continue to share such wonderful posts! I feel better reading your post.Interesting and interesting information about this topic can be found here in your profile.You are so interesting! I don't think I've really perused such a thing before. It is very special to find someone for certain consideration of this matter. Sincerely, thank you for firing this. 안전놀이터 totoforce
 • 2022-09-06 I've been searching for hours on this topic and finally found your post. bitcoincasino, I have read your post and I am very impressed. We prefer your opinion and will visit this site frequently to refer to your opinion. When would you like to visit my site? bitcoincasino
 • 2021-06-11 Whether you like professional football, basketball, baseball, soccer, tennis, or college sports, one of these services has you covered. Let’s kickoff, jump ball, and serve into this! Just visit vipbox and get free sport streaming jojo
 • 2021-06-11 How to create my own avatar character online? ok i need to create it for free with this tool allows you to create character maker Online. Jojo
 • 2021-05-18 Randon citizens (disable) are facing some hard times when it comes to their rights. Some local governments actually don't care about them. It is kind of sad that these people are being ignored by the local government and not prioritizing most of the time. They must do some action on this matter. Many are suffering from false and hidden rights from the authorities. What others people do? playing golf clash on pc? watching gta5 videos on youtube? We the concerned citizen must do something about this, get up leave your comfort zone. tinGivi3
 • 2021-02-03 Students have to sketch home on a daily basis. And sometimes students got tired to do back to back multiple homework and few subjects are so boring. If you are passing these situations I am telling you with-out hesitation call for the help to professional social care homework writing help. They will reduce all your tiredness by providing you best homework writing service. leza
 • 2021-02-03 Students have to sketch home on a daily basis. And sometimes students got tired to do back to back multiple homework and few subjects are so boring. If you are passing these situations I am telling you with-out hesitation call for the help to professional social care homework writing help. They will reduce all your tiredness by providing you best homework writing service. leza

Tips noen om siden