Berit Vegheim

Boligpolitikk i strid med menneskerettighetene

Boligpolitikken overfor mennesker med utviklingshemming er i strid med og stadig mer i strid med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, hevder Berit Vegheim.

Praksisen i mange kommuner er å tilby personer med utviklingshemming leilighet i bofellesskap som i stadig økende grad får et institusjonspreg. Berit Vegheim i Stopp diskrimineringen hevdet denne situasjonen er stikk i strid med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, artikkel 19.

- Mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til å velge hvor, hvordan og med hvem de skal bo, på lik linje med andre innbyggere. De som har behov for tjenester, har rett på slike tjenester. FN-konvensjonen er ikke til å misforstå på dette området, sier Berit Vegheim.

Se hele intervjuet med Berit Vegheim

 

Jens Petter Gitlesen

17 september 2018

Tips noen om siden