Tom Tvedt

Foto: Pia Ribsskog

Hvis Molde ikke kan styre seg selv, så bør staten gjøre det

Forbundsleder Tom Tvedt reagerer sterkt på Molde kommunes kutt i tjenestene til kommunens innbyggere med utviklingshemning.

– Jeg kjenner mange moldensere og det er rettskafne folk. Noe må ha gått alvorlig feil i kommunens saksbehandling når de følger rådene fra Rune Devold AS rått,  hopper bukk over kommunens plikter og individets rettigheter.

Hva er det du reagerer på med rapporten fra Rune Devold AS?

– Jeg reagerer ikke på rapporten fra Rune Devold AS. Det er et privat selskap. Ytringsfriheten gjelder også konsulenter. Konsulenter har lov til å gi dårlige råd.

– Det jeg reagerer på er at Molde kommune følger råd som er hinsides lover og regler. Kommunene har myndighet og myndighetsutøvelsen er regulert av lovverket. Det er svært lite sjarmerende når kommuner ignorerer rettsikkerheten til mennesker med utviklingshemning.

Hvilke lover og regler mener du er brutt?

– Jeg er ikke jurist, men det trenger en heller ikke være for å vite at brukermedvirkning er en sentral del av helse- og omsorgslovgivningen. Sakspapirene viser at Molde kommune ikke hadde tid til brukermedvirkning.

– Det er uheldig, men ikke ulovlig når Rune Devold AS anbefaler kollektive tjenester, dvs. det konsulenten kaller for samordningseffekter. Problemet oppstår når kommunen følger rådene. Tjenestene skal knyttes til individet, ikke til boligen eller til gruppen.

– Kommunene er pålagt å ha et råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hensikten er selvsagt å ivareta hensynet til mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunale vedtak. Molde kommune hoppet bukk også over rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

– Tjenestenes innhold og omfang skal gis en individuell vurdering. Når Molde kommune benyttet "det elektroniske redskapet som Devold stilte til vår disposisjon" i forbindelse med gjennomgangen av tjenesten, så lukter det suspekt.

Hva bør gjøres i Molde?

– Statsforvalteren må foreta et grundig tilsyn med tjenestene i Molde kommune og med saksbehandlingen forut for kuttene i tjenestene. Når statsforvalteren opphevet vedtakene til samtlige elleve som klaget på de nye vedtakene, så kan en forvente at svært mange av de 58 vedtakene som ikke er påklaget er like ulovlige. Mange med utviklingshemning er ikke istand til å klage. Tilsynsmyndigheten må prioritere dem som er mest avhengig av rettigheter og i minst grad selv er i stand til å gjøre krav på dem.

Jens Petter Gitlesen

27 oktober 2021

Tips noen om siden