Torill Vagstad

Hjerterom og sosial dumping

Avlastere i Elverum kommune betales 75 kroner per time, en betaling som flere avlastere ikke vil jobbe for. Kommunens lønnspolitikk setter hele avlasterodningen i fare, hevder Torill Vagstad, nestleder i NFU.

Elverum Kommune sliter om dagen. Det kan vi lese i Østlendingen. I Østlendingens nettutgave i går 24.april kunne vi lese om 3 foreldrepar som i mange år har hatt avtale om avlastning i uka for sine ungdommer med utviklingshemming.

Etter «Avlasterdommen» gikk avlastere fra å være oppdragsansatte, til vanlig ansatte med rett til ferie, feriepenger, sykepenger og pensjonspoeng. Videre ble det framforhandlet en avtale mellom KS og Fagforbundet, ferdigstilt september 2017. I avtalen står det at kommunene skal betale en minstelønn for avlastning på 75 kr pr time.

I Elverum Kommune begynte utfordringene for de tre foreldreparene etter Avlasterdommen. Kommunen satte all avlastning på vent, ingen nye avtaler ble inngått, og eksisterende avtaler om avlastning ble gitt for kort tid om gangen. Da avtalen mellom KS og Fagforbundet ble kjent i kommunen, valgte Elverum Kommune å legge seg på minimumslønn, -dvs 75 kr pr time.

3 avlastere returnerte avtalen de hadde fått tilsendt fra Elverum Kommune med lønnstilbudet. Foreldrene var utslitte og fortvilte. De manglet avlastning de så sårt trenger, -samtidig som de har stor forståelse for at avlastere ikke vil arbeide for luselønn.

To av familiene klaget saken sin inn for Fylkesmannen i Hedmark. Etter kort tid kom svar:
Sitat: «Vi ser at kommunen har vist til at de tilbyr en lønn på 75 kr pr time for avlastningstjenester og hevder at det er som følge av sentrale bestemmelser. Fylkesmannen bemerker at det ikke er noe som hindrer kommunen i å betale lønn utover dette dersom det er det som skal til for å sikre forsvarlige tjenester».

Etter svarene fra Fylkesmannen snur Elverum Kommune. Nesten. De finner en avlaster til John Eirik og gir henne en vanlig lønn. Alexander ser heller ikke ut til å miste avlasteren sin, --etter 4 mnds fravær er den ønskede avlasteren nå inne igjen etter at kommunen har skissert en løsning som ligger langt over de aktuelle 75 kr/t.

De snur nesten, -for de ønsker fortsatt å tilby avlastere 75 kr/t. Det synes de er helt greit. Vi følger bare tariffen, sier leder på Tjenestekontoret. Når journalisten påstår at de kan følge tariffen uten å legge seg på minimumslønn, ble det besvart med at alle tariffavtaler er minimumslønn, -«tenk om vi begynner fritt å lønne lærere med 1 million».

Saken fortsetter i Østlendings nettutgave i dag 25.april. Flere politikere uttaler seg at «dette må vi gjøre noe med». Ap tar saken til kommunestyrets spørretime, Ordføreren vil ha saken på agendaen, og Østlendingens journalist får beskjed om å ringe kommunens personalsjef. Hun sier at «saken må kartlegges nærmere». Det er tydeligvis ikke nok at Fylkesmannen har uttalt seg og gitt kommunen klar beskjed om å ordne opp og gi den lønna som kreves for å gi et forsvarlig tilbud. Hun vet tydeligvis også hva hun snakker om : «Å være avlaster er noe de gjør ved siden av». Punktum. Gjør du noe «ved siden av», -trenger du ikke en anstendig lønn.

Hva skal til for at en kommune lytter til Fylkesmannen? Ønsker virkelig Elverum Kommune at alle saker ang.avlastning skal ende hos Fylkesmannen som ekspressbehandler sakene?

De har heller ikke tatt til seg at avlastning er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven. Avlastning blir nedfelt i en avtale. Denne avtalen kan kun endres hvis foreldre eller den som er på avlastning har endrede behov, -ikke at kommunen har endret behov.

Elverum Kommune innrømmer at det har vært vanskelig å skaffe private avlastere. Tror de at det blir bedre med å tilby denne lønna? Hvem vil arbeide til slik lønn? Driver Elverum Kommune med «sosial dumping»?

Elverum Kommune skylder på tariffen når de sjøl bryter Helse-og omsorgstjenesteloven. Det er faktisk noe av det dette handler om. I sin iver etter å betale minstelønn, ender de opp med å bryte loven.
Elverum Kommunes slagord er: «Elverum har hjerterom».
Kanskje det, -men slett ikke for alle.

Elverum 25.04.18
Torill Vagstad, nestleder NFU

Tips noen om siden