Markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne

Bufdir inviterer til markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne. Årets tema er konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og artikkel 24 som handler om utdanning.
 
FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal sikre lik tilgang til menneskerettighetene for personer med funksjonsnedsettelse på alle områder i samfunnet. Bufdir ønsker å benytte årets markering bidra til økt bevissthet og større motivasjon til å jobbe med CRPD innen den norske grunnskolen.

Tips noen om siden