Karin Andersen

Hyller Vågåvergene og krever lovendring

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) hyller vergene i Vågåsaken og krever lovendringer.

Karin Andersen (SV), leder av stortingets kommunal- og forvaltningskomite, har gjennom alle år markert seg med sitt iherdige arbeid for å sikre mennesker med utviklingshemming likestilling og gode livsvilkår. SV-representanten reagerer kraftig på situasjonen som avdekkes gjennom Vågåsaken. Stortingsrepresentanten er klinkende klar:

– Saken i Vågå viser at loven ikke er god nok.

Stortingsrepresentanten er like klar i sine begrunnelser for lovendring:

- Utviklingshemmede har den samme retten som andre til å bo hvor de vil, selv om de er avhengige av et tjenestetilbud som er mer omfattende enn for andre. Dette er utgangspunktet og selve intensjonen i lovverket. Saken i Vågå viser at loven ikke gir nok vern av hjemmet til utviklingshemmede og ikke tar nok hensyn til deres interesser og behov.

– Noe av det som opprører mest er at utviklingshemmede blir idømt saksomkostninger. Hvor skal de ta de pengene fra? Og dette vil jo skremme alle som vil prøve sine rettigheter fra å våge å ta saken til retten.

Hva kan du gjøre med saken?

– Jeg kommer til å ta dette opp med regjeringen og også se på hvordan loven kan endres slik at vernet for utviklingshemmede styrkes.

– Det har vært mange triste saker med verger i det siste, men dette er hvertfall en sak der vergen virkelig opptrer som verge og det er godt å se og fortjener honør.

Har stortingsflertallet samme rettferdighetssans som Karin Andersen, så kan de rundt 85 prosentene av utviklingshemmede som er leietakere i kommunale bofellesskap, gå tryggere tider i møte.

Jens Petter Gitlesen


Ønsker du å støtte beboerne i Moavegen bofellesskap som Vågå kommune vil tvangsflytte? Beboerne ble idømt kommunens sakskostnader på drøyt 440.000 kroner av lagmannsretten. En anke til Høyesterett koster også penger, – alt for mye for dem som har vært trygdet hele livet. Bidrag kan gis til:


Bakkontonummer 1506.09.27097
Vipps # 524990 (Husk å trykk "kjøp og betal" før søker på nr.)

Eller du kan gi bidrag via innsamlingsaksjonen på facebook.

27 mai 2019

  • 2020-10-18 BDdWVm http://pills2sale.com/ levitra nizagara dobsonz

Tips noen om siden