Catalina Devandas

Kritiserer Norge for vergemålsloven og bruken av faste verger

– Dagens vergemålsordning må endres fundamentalt. I stedet for at noen tar beslutninger på vegne av noen, må det innføres ordninger som gjør at personer med nedsatt funksjonsevne får støtte til å uttrykke sin vilje, sa Catalina Devandas, FNs spesialrapportør for rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne etter sitt Norgesbesøk.

Spesialrapportøren var på et ti dagers besøk i Norge høsten 2019. I rapporten etter besøket, trekker Catalina Devandas frem problemene med vergemålsloven og bruken av profesjonelle verger. Skal det bli likhet for loven, så skal en ikke bestemmes over, slik som mange blir i dagens ordning. Likhet for loven krever at de som trenger bistand til å treffe beslutninger i samsvar med sin vilje, får slik bistand. Systemet skal fungere motsatt av ordningen hvor profesjonelle verger bestemmer over vergehaver.

"Videre ble jeg informert om at man i økende grad baserer seg på profesjonelle verger, som ofte er advokater og håndterer mange saker på en gang. I Oslo kommune finnes det for eksempel 300 profesjonelle verger som representerer rundt 13.000 personer. Under slike omstendigheter er det usannsynlig at personers ønsker og preferanser vil bli tilstrekkelig lyttet til og respektert.";

Spesialrapportøren ber Norge om å endre lovverket og utvikle et system med beslutningsstøtte.

Jens Petter Gitlesen

13 februar 2021

  • 2022-10-12 First of all, thank you for your post. baccaratcommunity Your posts are neatly organized with the information I want, so there are plenty of resources to reference. I bookmark this site and will find your posts frequently in the future. Thanks again ^^ baccaratcommunity
  • 2021-11-08 Very impressive, To start my feedback i would like to congratulate your team for giving us this source of knowledge and we are freely to connect with you too. Please have a sweet day by reading this, 롤링카지노 PierceWelsh
  • 2021-02-14 Tore E. Olsen. CRPD har i følge tvangslovsutvalget en rekke unntaksbestemmelser når det gjelder utviklingshemmede. Synes det er underlig at Jens Petter Gitlesen ikke har informert om det siden han selv i utvalget. Steinar Wangen
  • 2021-02-13 Kan jeg spørre om hvorfor Statsforvalterne ikke er mer lydhør for FN sine uttalelser? Tore E. Olsen

Tips noen om siden