Kommunevåpen Birkenes

Politikerne i Birkenes bør snu

Birkenes kommune planlegger å samlokalisere bofelleskap for mennesker med rus- og psykiske lidelser med innbyggere med utviklingshemming. Av erfaring bør en unngå slike samlokaliseringer.

Hvis politikerne i Birkenes hadde hørt med fagfolkene som har studert feltet, så ville de aldri foreslått denne typen samlokaliseringer.

–Jeg kjenner blant annet til bofellesskap for autister, som planlegges vegg i vegg med kollektiv for rusmisbrukere. Det kan ikke kalles annet enn hasardiøst, sa professor Jan Tøssebro til Forskning.no.

I kjølvannet av tragedien da en beboer drepte en annen beboer i et større bofellesskap, bestilte Namsos kommune en gjennomgang av situasjonen og forslag til forbedringer. Ett av tiltakane var å skille diagnosegruppene. Rapporten av Ellen Saur Oddbjørn Johansen, kan leses her.

Når en har problemer med å forstå, blir det spesielt vanskelig å forstå andre med uvanlig oppførsel. En blanding av diagnosegruppene medfører ofte mer uro. Bebeoernes frykt og bekymringer kan bli store når en opplever sitausjoner som en ikke forstår. Mennesker med store rusproblemer er ofte på kronisk jakt etter penger eller annet av verdi. Mennesker med utviklingshemming kan være taknemlige offre.

Det er vanskelig å se argumentene for en slik samlokalisering. Birkenes kommune har ikke tomtemangel. Husbanken gir gode tilskudd både til nybygg og rehabilitering. Når mulighetene er såpass mange som i Birkenes kommune, er det uforståelig hvis kommunen velger slike løsninger som fagfolk advarer mot og mange har brendt seg på før.

Jens Petter Gitlesen

4 oktober 2020

Tips noen om siden