Jonas Gahr Støre og John-Harald Wangen

Jonas Gahr Støre og John-Harald Wangen (Foto: Pia Ribsskog)

Jonas Gahr Støre lover å gjøre CRPD til norsk lov!

NFU har invitert samtlige partiledere på besøk. Arbeiderpartiets leder og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre er den første partilederen som har takket ja til invitasjonen.

– Mennesker med utviklingshemning og andre med funksjonsnedsettelser er underrepresentert i alle våre demokratiske organ. Samtidig er de blant dem som påvirkes mest av hvordan samfunnet vårt utformes. For Arbeiderpartiet er universell utforming simpelthen en god samfunnsøkonomisk investering – likestilling, deltakelse og flere i arbeid er bra for hele landet. Jeg ser med glede at slagordet til NFU er «Samfunn for alle», et budskap som også passer godt til Arbeiderpartiet og vår kamp for like muligheter og sterkere fellesskap,  sier Jonas Gahr Støre.

 Både NFU og alle andre organisasjoner på feltet vil at FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal bli norsk lov.

– Norge forpliktet seg til å følge konvensjonen i 2013, nå er det på tide å gjøre den til norsk lov. Arbeiderpartiet har programfestet å innarbeide konvensjonen i menneskerettighetsloven og stemte for dette i vår, men dessverre stemte Høyre, KrF, Venstre og Frp imot. Blir det regjeringsskifte etter valget, vil en ny regjering fremme et slikt forslag for Stortinget. Å innlemme CRPD i lovverket vil være en historisk milepæl i kampen for at funksjonshemmede skal oppnå full deltakelse i samfunnet, sier Arbeiderparti-lederen.

John Harald Wangen som har jobbet i NFU i 40 år, møtte statsministerkandidat Jonas Gahr Støre og fortale om sine erfaringer. Arbeiderpartilederen fikk omvisning og ble orientert om arbeidet i sentralleddet til NFU.

Jens Petter Gitlesen

7 september 2021

Tips noen om siden