Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren ser på Moldes kutt i tjenester

I 2019 kuttet Molde kommune i tjenestene til 69 innbyggere. Elleve klaget og Statsforvalteren opphevet samtlige elleve vedtak. Nå vil Statsforvalteren i Møre og Romsdal se nærmere på kuttene i vedtakene til de 58 som ikke klagde.

Molde kommune hyrte inn konsulentselskapet Rune Devold AS for å gjennomgår sektoren. Rapporten fra konsultentselskapet viste at Molde kommune kunne spare fra 33,75 til 50,63 millioner kroner per år på blant annet å gi mindre tjenester og mer kollektive tjenester. 

Kommunen synes å ha fulgt rådene. Det ble fattet nye enkeltvedtak, til tross for forvaltningslovens § 35 som sier at lovlige enkeltvedtak kun kan endres hvis de er til fordel for den vedtaket gjelder. Kommunen hevdet at de ikke hadde tid til å gjennomføre brukermedvirkning. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne fikk ikke behandlet saken og vedtakene ble utformet med bakgrunn i IPLOS-registrering, rådene fra Rune Devold AS og dataprogrammet Buddha som Molde kommune fikk tilgang til gjennom konsulentselskapet. 

NFU Molde og omegn har tatt opp saken flere ganger. Saken har fått bred omtale i Romsdals Budstikke. Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV) stilte helse- og omsorgsministeren spørsmål om saken og NFUs forbundsleder Tom Tvedt ba Statsforvalteren i Molde om å føre tilsyn med Molde kommune.

Den 18. november varslet Statsforvalteren i Møre og Romsdal at de vil ta tak i saken.

NFU verdsetter at Statsforvalteren går inn i saken. Rettsikkerheten er viktigs for dem som har størst utfordringer med å fremme sin sak. Dem finner vi trolig flest av blant de 58 som fikk kutt i enkeltvedtakene, men som ikke klagde.

Les også: 

Jens Petter Gitlesen

23 november 2021

Tips noen om siden