Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren ser på Moldes kutt i tjenester

I 2019 kuttet Molde kommune i tjenestene til 69 innbyggere. Elleve klaget og Statsforvalteren opphevet samtlige elleve vedtak. Nå vil Statsforvalteren i Møre og Romsdal se nærmere på kuttene i vedtakene til de 58 som ikke klagde.

Molde kommune hyrte inn konsulentselskapet Rune Devold AS for å gjennomgår sektoren. Rapporten fra konsultentselskapet viste at Molde kommune kunne spare fra 33,75 til 50,63 millioner kroner per år på blant annet å gi mindre tjenester og mer kollektive tjenester. 

Kommunen synes å ha fulgt rådene. Det ble fattet nye enkeltvedtak, til tross for forvaltningslovens § 35 som sier at lovlige enkeltvedtak kun kan endres hvis de er til fordel for den vedtaket gjelder. Kommunen hevdet at de ikke hadde tid til å gjennomføre brukermedvirkning. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne fikk ikke behandlet saken og vedtakene ble utformet med bakgrunn i IPLOS-registrering, rådene fra Rune Devold AS og dataprogrammet Buddha som Molde kommune fikk tilgang til gjennom konsulentselskapet. 

NFU Molde og omegn har tatt opp saken flere ganger. Saken har fått bred omtale i Romsdals Budstikke. Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV) stilte helse- og omsorgsministeren spørsmål om saken og NFUs forbundsleder Tom Tvedt ba Statsforvalteren i Molde om å føre tilsyn med Molde kommune.

Den 18. november varslet Statsforvalteren i Møre og Romsdal at de vil ta tak i saken.

NFU verdsetter at Statsforvalteren går inn i saken. Rettsikkerheten er viktigs for dem som har størst utfordringer med å fremme sin sak. Dem finner vi trolig flest av blant de 58 som fikk kutt i enkeltvedtakene, men som ikke klagde.

Les også: 

Jens Petter Gitlesen

23 november 2021

 • 2022-12-30 Rather than dining at chain restaurants, explore smaller eateries that only local residents know about; veer off the highway and take unexpected detours down rural roads; allow yourself plenty of time for spontaneous explorations. Domestic Tours can be especially rewarding when you learn something new or stumble upon places that surprise you with their beauty and charm. Letting go of preconceptions and expectations while traveling is a surefire way to getting the most out of Domestic Tours! Sarah
 • 2022-11-13 I would like to thank you for the efforts you have put in penning this site. I’m hoping to view the same high-grade content by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal website now. keo nha cai keo nha cai
 • 2022-10-26 First of all, thank you for your post. totosite Your posts are neatly organized with the information I want, so there are plenty of resources to reference. I bookmark this site and will find your posts frequently in the future. Thanks again ^^ totosite
 • 2022-09-27 When I read an article on this topic, majorsite the first thought was profound and difficult, and I wondered if others could understand.. My site has a discussion board for articles and photos similar to this topic. Could you please visit me when you have time to discuss this topic? majorsite
 • 2022-09-01 Your article has answered the question I was wondering about! I would like to write a thesis on this subject, but I would like you to give your opinion once :D casinocommunity casinocommunity
 • 2022-08-29 I've been looking for photos and articles on this topic over the past few days due to a school assignment, casinosite and I'm really happy to find a post with the material I was looking for! I bookmark and will come often! Thanks :D casinosite
 • 2022-08-21 As I am looking at your writing, casino online I regret being unable to do outdoor activities due to Corona 19, and I miss my old daily life. If you also miss the daily life of those days, would you please visit my site once? My site is a site where I post about photos and daily life when I was free. casino online
 • 2022-08-17 As I am looking at your writing, baccaratsite I regret being unable to do outdoor activities due to Corona 19, and I miss my old daily life. If you also miss the daily life of those days, would you please visit my site once? My site is a site where I post about photos and daily life when I was free. baccaratsite
 • 2022-08-03 I was looking for another article by chance and found your article casino online I am writing on this topic, so I think it will help a lot. I leave my blog address below. Please visit once. casino online
 • 2022-08-01 I've been searching for hours on this topic and finally found your post. baccarat online, I have read your post and I am very impressed. We prefer your opinion and will visit this site frequently to refer to your opinion. When would you like to visit my site? baccarat online
 • 2022-06-21 Hello, thank you for sharing your article with us; I value your information, which I greatly value, and I would return to your website. If you want to buy some premier jackets at discounted prices, Click on the link below: Men Ribera Steak House Red Jacket Harry Smith
 • 2022-06-14 สล็อต อาณาจักรเสืออินฟินิตี้ สัญลักษณ์เหมือนกัน 3 วงล้อจะจ่ายเงินรางวัลตามตารางการจ่าย และจะเลื่อนไปทางซ้าย1ตำแหน่งเรื่อยๆ หากมีสัญลักที่ชนะรางวัล และจะหยุดเมื่อไม่มีสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัล! ไปที่หน้าหลักเพื่อLogin ทางเข้าpg slot game หากต้องการเล่นจริงเพื่อลงเดิมพัน หรือกดเช็ค Promotion จะได้ไม่พลาดโอกาส โปรโมชั่นดีๆอาจรอคุณอยู่!! piyaone
 • 2022-01-13  kittens for sale near me   British shorthair kittens for sale near me free British shorthair kittens for sale near me kittens for adoption in usa British shorthair cats for sale near me Tabby cats for sale near me  kittens for sale near me British short hair kittens for sale near me   Blue British shorthair kittens for sale near me free British shorthair kittens for sale near me British short hair kittens for adoption in usa Blue British short hair kittens for sale near me Tabby British short hair kittens for sale near me   German shepherd puppies for sale near me     black german shepherd puppies     german shepherd puppies near me     white german shepherd puppies for sale     long haired german shepherd puppies     german shepherd puppies for adoption      Rottweiler puppies for sale near me     rottweiler  puppies for sale     rottweiler puppies for adoption near me     cheap rottweiler puppies for sale     rottweiler puppies for sale       it's so refreshing to see a post that talks straight to the point. thanks so much for writing about this it has really helped me with building my experience. thanks a lot   niin
 • 2021-12-05 Has anyone had any experience with Caldwells? I heard from a colleague that availing from them was worth it. Check https://caldwells.com/ link out and kindly comment what you think about it. seo
 • 2021-12-04 its informative blog i like the blog reading and writing and moslty working on the British Essay Writers In Uk. emma
 • 2021-11-27 Godt det blir tatt tak i! Kommuners bruk av konsulentselskaper som ( Devold og PVC) Er som en kreftsvuls som kommunene betaler for for å legitimere uforsvarlige tjenester for å spare penger! Anders Haslestad
 • 2021-11-26 It took me a while to read all the failed comments, but I really enjoyed this post geometry dash. It proved to be very helpful for me and I am sure to everyone who comments here! It's great that you're not only informed but entertained! solitaire

Tips noen om siden