Fratatt styring over eget liv uten å bli hørt

Mye tyder på at drøyt 1400 voksne administrativt er fratatt sin selvbestemmelse uten rettsikkerhet det siste halve året. Myndighetene må snarest mulig fjerne "samtykkekompetanse" fra samtlige norske lover.

Tips noen om siden