Retten til lek, fritid og hvile

Forum for barnekonvensjonen inviterer til frokostseminar om retten til lek, fritid og hvile ​- oppfølging av anbefalinger fra FNs barnekomité.

Du får blant annet høre fra:
Redd Barna, Unicef, Ungdom og Fritid, Kirkens Bymisjon, Mohamed Fariss leder av sportklubben Sterling og Norges Handikapforbunds Ungdom. Barne- og familieminister Ropstad er invitert for å for å gi en kommentar til hva regjeringen gjør for å følge FNs barnekomite sine anbefalinger knyttet til barns rett til lek, fritid og hvile. 

Når: Fredag 6.desember kl. 09:00 -10:15 (frokost fra kl. 08:30)
Hvor: Mariboesgate 13, 0183 Oslo. Møtelokalet ved kantina i 1. etasje

Arrangementet er gratis, men krever påmelding.

Les mer om arrangementet her.

Tips noen om siden