TV Bra

TV BRA har begynt å lage egne sendinger med ny episode i midten av hver måned. NFU var sponsor for
den første sendingen som ble sendt i september.

Se sendingen her

Tips noen om siden