Tom Tvedt

Et hjem skal være et hjem og ingen helseinstitusjon!

Forbundsleder Tom Tvedt takker stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) som stilte spørsmål med den juridiske statusen til hjemmene til mennsker med utviklingshemning.

Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) stilte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) spørsmålet: Har hjemmene til mennesker med utviklingshemning en tilstrekkelig klar status i lover, forskrifter og andre retningslinjer fra statlige myndigheter?

– Tore Hagebakken hadde god grunn til å stille spørsmålet. Gjennom en årrekke er det blitt bygget institusjonslignende boliger til mennesker med utviklingshemning. Ofte ligger disse også i nær tilknytning til sykehjem og omsorgsboliger for eldre. Når rundt 30 prosent av kommunene feiltolket hjemmene til mennesker med utviklingshemning som kommunale helseinstitusjoner og innførte besøksforbud, så forteller det at statlig lov- og regelverk er for uklart. Uklarhetene blir ikke mindre i mange av de kommunale forskriftene om «sykehjem, eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester», sier Tom Tvedt.

– Institusjonsomsorgen for mennesker med utviklingshemning ble nedlagt av et samlet Storting. Et samlet Storting har også forpliktet seg til å følge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Konvensjonen forplikter og den fastslår at mennesker med nedsatt funksjonsevne, på lik linje med andre skal kunne velge selv hvor, med hvem og hvordan de skal bo. Da kan en ikke ha spesielle regler for hvordan mennesker med utviklingshemning skal bo, poengterer forbundslederen.

– NFU må prioritere det å få en boligpolitikk i samsvar med CRPD. Jeg tror ikke regjeringen har noe ønske om å diskriminere mennesker med utviklingshemning i boligpolitikken. Før eller senere vil departementet se urimelighetene i dagens lovverk. NFUs skal bidra til at denne erkjennelsen kommer raskest mulig, sier Tom Tvedt.

Jens Petter Gitlesen

4 juni 2021

Tips noen om siden