NFUs logo med blomster

NFU er 53 år

På initiativ fra Emma Hjorts venner møtte 75 representanter fra 26 foreldrelag til samling den 18. og 19. februar 1967 for å etablere en landsomfattende sammenslutning av foreldrelag. Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede (NFPU) ble etablert.

Følgende formålsparagraf ble vedtatt:

Gunnar Søyland ble valgt til leder av interimstyret som skulle fungere i ni måneder til første landsmøtet.

Referatet fra stiftelsen av NFU (dengang NFPU) kan leses her.

Ønsker du å bidra til videre vekst og en større og sterkere organisasjon, så kan du melde deg inn. Er du medlem, kan du forsøke å verve nye medlemmer.

 

Jens Petter Gitlesen

18 februar 2020

Tips noen om siden