Catalina Devandas

FNs spesialrapportør – Kritisk til tvangslovutvalget

FNs spesialrapportør for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne har vært på to ukers besøk i Norge. Spesialrapportøren uttrykker seg kritisk til innstillingen fra Tvangslovutvalget.

Spesialrapportøt Catalina Devandas reagerte på at antallet tvangsinnleggelser i psykiatrien ikke var blitt redusert som følge av regjeringens forsøk på å begrense tvangsbruken. Spesialrapportøren uttrykte også bekymring over at Norge benyttet elektrosjokk uten et fritt og informert samtykke.

Catalina Devandas hevder Tvangslovutvalgets innstilling ikke er i samsvar med menneskerettighetene og anbefaler myndighetene å utvikle beslutningsstøtte og alternative tiltak til tvang.  Det er svært gledelig at spesialrapportøren fremhever hovedkritikken av innstillingen, slik den fremkommer i den generelle dissensen fra Vibeke Erichsen og Jens Petter Gitlesen.

 

Jens Petter Gitlesen

13 oktober 2019

  • 2023-01-07 great post. صب واي سيرفرس لعبة من سيربح المليون لعبة جاتا زوما العاب كلاش sam
  • 2022-12-17 Never before have I seen such a fantastic blog as this one. I'm going to share this with my pals, I believe retro games. jessicavi
  • 2020-10-18 V3vH40 http://pills2sale.com/ levitra nizagara dobsonz
  • 2019-11-29 Takk for dissensen til tvangslovutvalget. Etter min mening tilsa de internasjonale forpliktelsene bl. a. CRPD å gå lengre. Juristene i utvalget misrepresenterer menneskerettsforpliktelsene og underslår de informasjonene jeg ga. Spesielt er det spenningsforholdet til tortur som mangler f. eks. at Special Rapporteur on Torture Juan E Méndez bannlyste tvang. I Norge utgjør tvangsmedisinerte ca. 9 prosent av personene som ble behandlet i det psykiske helsevernet (SINTEF 2012). Andre tvangsmidler som isolasjon, fastholding osv. gikk ikke opp som psykiatere spår men er bare en fjerdedel. I Zinklers sykehus var bare 0,03% av pasientene tvangsmedisinert i tidsrommet 2011-2018.Det er altså mulig å forby tvangsmedisinering. Utvalgets flertall har sviktet pasientenes helsetjeneste og ettergav tjenesteyternes feiloppfatninger og får derfor stryk av meg i høringsutkastet: "Norges internasjonale menneskerettslige forpliktelser å fjerne diskriminerende tvang og brukernes helsetjeneste ble ikke oppnådd men fortsatt tortur legitimert": http://wkeim.bplaced.net/files/Aapent_brev_tvangsutvalg3.html Walter Keim
  • 2019-11-29 Takk for dissensen til tvangslovutvalget. Etter min mening tilsa de internasjonale forpliktelsene bl. a. CRPD å gå lengre. Juristene i utvalget misrepresenterer menneskerettsforpliktelsene og underslår de informasjonene jeg ga. Spesielt er det spenningsforholdet til tortur som mangler f. eks. at Special Rapporteur on Torture Juan E Méndez bannlyste tvang. I Norge utgjør tvangsmedisinerte ca. 9 prosent av personene som ble behandlet i det psykiske helsevernet (SINTEF 2012). Andre tvangsmidler som isolasjon, fastholding osv. gikk ikke opp som psykiatere spår men er bare en fjerdedel. I Zinklers sykehus var bare 0,03% av pasientene tvangsmedisinert i tidsrommet 2011-2018.Det er altså mulig å forby tvangsmedisinering. Utvalgets flertall har sviktet pasientenes helsetjeneste og ettergav tjenesteyternes feiloppfatninger og får derfor stryk av meg i høringsutkastet: "Norges internasjonale menneskerettslige forpliktelser å fjerne diskriminerende tvang og brukernes helsetjeneste ble ikke oppnådd men fortsatt tortur legitimert": http://wkeim.bplaced.net/files/Aapent_brev_tvangsutvalg3.html Walter Keim

Tips noen om siden