Catalina Devandas

FNs spesialrapportør – Kritisk til tvangslovutvalget

FNs spesialrapportør for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne har vært på to ukers besøk i Norge. Spesialrapportøren uttrykker seg kritisk til innstillingen fra Tvangslovutvalget.

Spesialrapportøt Catalina Devandas reagerte på at antallet tvangsinnleggelser i psykiatrien ikke var blitt redusert som følge av regjeringens forsøk på å begrense tvangsbruken. Spesialrapportøren uttrykte også bekymring over at Norge benyttet elektrosjokk uten et fritt og informert samtykke.

Catalina Devandas hevder Tvangslovutvalgets innstilling ikke er i samsvar med menneskerettighetene og anbefaler myndighetene å utvikle beslutningsstøtte og alternative tiltak til tvang.  Det er svært gledelig at spesialrapportøren fremhever hovedkritikken av innstillingen, slik den fremkommer i den generelle dissensen fra Vibeke Erichsen og Jens Petter Gitlesen.

 

Jens Petter Gitlesen

13 oktober 2019

Tips noen om siden