Overgrep mot barn og unge i idretten

Nettavisen jobber for tiden med en artikkelserie om overgrep mot barn og unge i idretten. De ønsker nå å komme i kontakt med noen som har opplevelser de ønsker å dele.

 

En rapport fra Bufdir fra 2013 (Levekår for mennesker med utviklingshemming) viser til at personer med utviklingshemming har anslagsvis to til tre ganger større risiko for å bli utsatt for overgrep enn befolkningen generelt. Hvis det er noen som har opplevd noe som kan være relevant å fortelle om i en slik artikkelserie, enten anonymt eller ikke, ønsker Nettavisen gjerne å bli kontaktet på es@nettavisen.no

Tips noen om siden