Bent Høie

Positivt om vaksinasjon

I situasjoner hvor en person uten samtykkekompetanse uttrykker motstand mot å ta vaksinen, følge med til vaksinasjonsstedet el, er det viktig å være lydhør overfor personens motforestillinger, og bruke tid og prøve å forstå personens motstand, skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV), stilte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) spørsmålet:

– Hva gjør regjeringen for å sikre at svært vare mennesker med utviklingshemning og andre kognitive funksjonsnedsettelser kan bli vaksinert på en slik måte at en unngår bruk av medisinering eller tvang?

Nå foreligger svaret fra helse- og omsorgsminiseteren, et svar som både er klart, tydelig og positivt. Helse- og omsorgsministeren påpeker blant annet:

"Dersom en person uten samtykkekompetanse motsetter seg vaksinering, antas det at i all hovedsak ikke vil være aktuelt å vaksinere personen."

Videre svarer Bent Høie:

"I situasjoner hvor en person uten samtykkekompetanse uttrykker motstand mot å ta vaksinen, følge med til vaksinasjonsstedet el, er det viktig å være lydhør overfor personens motforestillinger, og bruke tid og prøve å forstå personens motstand. Tiltak som informasjon, tillitsskapende tiltak og personsentrert omsorg vil være viktige. I mange tilfeller vil man på forhånd kunne forutsi hvilke pasienter eller brukere som vil oppleve vaksinasjonsprosedyren som vanskelig, og det er da viktig å forberede personen og å sette av god tid i forkant av det planlagte vaksinasjonstidspunktet."

Helse- og omsorgsministeren viser også til "Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) har oversatt lettlest informasjon om vaksinasjon basert på materiell fra European association of service providers for persons with disabilities og Inclusion Europe. Dette materiellet er allerede oversatt til 12 andre språk og oversettes i samarbeid med Norsk forbund for utviklingshemmede."

NFU takker stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) for å ta opp problemstillingen og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) som har gitt et klart og godt svar.

NFUs lokallag bør sikre seg at den nødvendige tilpasningen gjennomføres og at kommunen er kjent med retningslinjene på feltet.

Jens Petter Gitlesen

5 februar 2021

Tips noen om siden