Stortingsrepresentant Karin Andersen

VG-avsløringer på Stortingets dagsorden

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) løfter VG-avsløringene om Saka som ble nektet å besøke sin søster opp på Stortingets dagsorden.

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) stiller kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup følgende spørsmål:

En kommune har ilagt besøksforbud for pårørende i et privat hjem med begrunnelse i smittevern. Beboeren er utviklingshemmet og språkløs. Vedtaket påklages. Fylkesmannen legger kun kommunens vurderinger til grunn, uten egne vurderinger av lovligheten av et slikt vedtak og legger ingen vekt på hva som er strengt nødvendig ut fra smittevern eller beboerens behov. Hvor er rettsikkerheten i et klagesystem som legger ensidig forvaltningens synspunkter til grunn og er det lovhjemmel for å nekte folk å ta mot besøk i eget hjem?

Begrunnelse

Viser et en sak som er kjent fra media om at Fylkesmannen i Agder har gitt en kommune medhold at de kan nekte en person besøk i sitt eget hjem. Det er vanskelig å finne hjemmel for et så inngripende tiltak og faglig sett er det også totalt manglende belegg for at dette ikke er til stor skade for et menneske som er språkløs, at en nekter vedkommende å få besøk av sin eneste nære pårørende.

NFU takker Karin Andersen for atter en gang å sette fokus på livssituasjonen til mennesker med utviklingshemming og ser i spenning frem til statsrådens svar.

Jens Petter Gitlesen

21 september 2020

Tips noen om siden