Penger

Faste vergers tarifforhandlinger

Representantforslaget om vergemålsordningen som Stortingets justiskomite skal behandle, dreier seg om hvor mye mennesker med utviklingshemning skal måtte betale for en "hjelp" som det ofte ikke er tjent med.

Foreningen for faste verger mener at de får for lite betalt og at de har en for svak posisjon. Foreningen tar saken opp gjennom et representantforslag i Stortinget. Vanligvis er tarifforhandlingene mellom partene. Motparten i denne saken er de som betaler faste verger og som i stor grad blir overstyrt av faste verger.

En person med utviklingshemning som har fast verge både på det økonomiske og private området, må i dag betale 10.000 kroner per år for vergeoppdraget. Hvis den faste vergen gjør mer enn et minimum, så løper takstameteret. 10.000 kroner er mye penger for en som har rundt 19.000 kroner utbetalt per måned med trygdeytelsen Ung ufør.

Men problemet er langt mer enn privatøkonomi. Mange som har faste verger er ikke i stand til å protestere mot oppnevningen. Er en istand til å protestere eller får hjelp til å protestere, så skal det mye til at en klage når frem. Har en ikke sterke nærpersoner rundt seg, så må en ha hjelp fra den faste vergen i kampen mot den faste vergen.

Vergemålsordningen er både utdatert og inkonsistent. Det er svært vanlig at vergen styrer over mennesker med full rettslig hendleevne som om de skulle vært umyndiggjort. Vergen er den mektige og vergehaver kan være fullstendig avmektig. Ett medlem ønsket bistand for å bli kvitt vergen og restriksjonene som vergen fikk innført. Det medførte at vergen meldte vedkommende ut av NFU.

Det økonomiske området lar seg sjelden skille fra private

Vergeoppdragene skiller mellom økonomiske og personlig oppdrag. Mange vergeoppdrag gjelder begge områdene. Skal verge kunne gjøre en god jobb, så kreves det at verge kjenner vergehaver godt. Kun på den måten kan verge bistå til beslutninger i vergehavers interesse. Faste verger har ikke den kjennskapen og heller ikke forutsetninger for å gjøre en god jobb. Det finnes unntak. Hvis vergemålet er begrenset til f.eks. å føre regnskap, så trenger en ikke å kjenne vergehaver spesielt godt for å skape orden i bilagene. Men stort sett er forholdet mellom det økonomiske og personlige feltet sammenvevd. Svært mange personlige valg har en økonomisk konsekvens. Det gjelder f.eks. valg av leilighet, besøk av venner og kjente eller medlemskap i organisasjoner. Det å bedrive idrett, tilhører opplagt det personlig området, men det å kjøpe treningstøy, medlemsavgift til idrettslaget, deltakeravgift og reiser til trening og konkurranser, har en økonomisk side. En skal være varsom med oppnevninger av verger som ikke kjenner vergehaver også på det økonomiske området.

En gjennomgang av vergemålsordningen vil være positivt

Dagens vergemålsordning har det samme paternalistiske trekket som da vergemålsordningen ble innført i 1604 for å styre over enkene. Vi må over til et system hvor den vergetrengende får hjelp til å realisere sine interesser. Skal en komme dit, er det en forutsetning at den som skal hjelpe, er godt innforstått med den vergetrengendes vilje og preferanser, en forutsetning som faste verger ikke innfrir.

Representantforslaget om vergemålsordningen som Stortingets justiskomite skal behandle, dreier seg om hvor mye mennesker med utviklingshemning skal måtte betale for en "hjelp" som det ofte ikke er tjent med. Representantforslaget fremstår som forsøk på tarifforhandlinger hvor en hopper bukk over motparten.

Jens Petter Gitlesen

15 februar 2021

  • 2022-10-12 I have been looking for articles on these topics for a long time. baccaratsite I don't know how grateful you are for posting on this topic. Thank you for the numerous articles on this site, I will subscribe to those links in my bookmarks and visit them often. Have a nice day baccaratsite
  • 2022-08-15 If you are a lover of gun shooting games then you cannot miss this great game. stick merge htutyuw
  • 2021-11-18 https://gobeens.com/web-development-company-in-gwalior/ https://gobeens.com/mobile-app-development-company-in-gwalior/ https://gobeens.com/seo-company-in-gwalior/ https://gobeens.com/smo-packages-in-gwalior/ https://gobeens.com/best-logo-design-company-in-gwalior/ https://gobeens.com/digital-marketing-agency-in-gwalior/ https://gobeens.com/graphic-design-company-in-gwalior/ https://gobeens.com https://gobeens.com/web-development-company-in-gwalior/ https://gobeens.com/mobile-app-development-company-in-gwalior/ https://gobeens.com/seo-company-in-gwalior/ https://gobeens.com/seo-company-in-gwalior/https://gobeens.com/digital-marketing-agency-in-gwalior/ Gobeens
  • 2021-09-30 Escorts Service in Delhi-8178052368 | Independed top modals https://lovescortservicedelhi.com/ Escorts Service in Delhi, Call Girls In Delhi Priya Exclusively Available for VIP’s Only purely a Genuine Escort And love to interact with decent royal clients. Call Girls in Karol Bagh Escorts Service in Mahipalpur Escorts Service in Connaught place Escorts Service in Delhi Escort Services in Delhi
  • 2021-04-15 Today we've to start amazon prime program as well as if you. OMG thanks for your requirements resolve the Money app log in below I've clarified everything in details. Charter e mail log in that you would like to input proxy Preferences on amazon new and you also won't. mytv mytv mytv amazon.com/code mytv www.amazon.com/mytv www.amazon.com/mytv www.amazon.com/code www.amazon.com/mytv enter code www.amazon.com/mytv enter code www.amazon.com/mytv.com www.amazon.com/mytv www.amazon.com/mytv www.amazon.com/mytv amazon.com/mytv www.amazon.com/code amazon.com/mytv amazon.com/mytv amazon.com/mytv alex
  • 2021-02-16 Bloggen viser at NFU kun representerer brukere mens personer med lett utviklingshemming må klare seg selv. Det er tragisk. Steinar Wangen
  • 2021-02-15 Må vel skille mellom "fastverge" eller vanlig verge som er vanlig "dødelige" personer og profesjonelle verger som er advokater! Jeg har vært verge i 30år. Retningslinjene tilsier at den verge trengende kan belastes for en symbolsk sum. Utover det kan en sende regning til fylkesmannen. En advokat verge har fast minimumssats (10000) som belastes den verge trengende. Hvis vergen må utføre mer en "forventet" er regelen å bruke vanlig advokathonorar, og det vet vi hva koster. I visse tilfeller betaler Statsforvalteren honoraret! Jeg har aldri belastet den verge trengende økonomisk for jobben, ei heller belastet Statsforvalteten! Anders Haslestad
  • 2021-02-15 Jeg har vel ikke fulgt godt nok med i denne debatten, men undrer meg over hvordan saken fremstilles. Selv er jeg vernepleier og fastverge oppnevnt av fylkesmannen. Jeg opplever altfor ofte at timene ikke strekker til for å kunne hjelpe den vergetrengende på en god nok måte. De vergetrengende kontakter meg opptil flere ganger pr dag. Har spørsmål om stort og smått. Jeg føler mange ganger også at tjenestene ikke har nok ressurser tilgjengelig. Mange av disse vergetrengende har ingen pårørende som kan tale deres sak, nettopp derfor har de fått verge, 1 person, som skal tale deres sak, og bare den vergetrengende sak. Så min klare mening er at vergemålsrdningen skulle helt og fullt vært betalt av statsforvalteren,eller det offentlige. De menneskene som ønsker og trenger en verge har en problematikk, en diagnose som gir dem rett på ordningen,derfor burde denne vært gratis for dem. Og at vergene ikke gjør en god jobb? Da må det settes inn mer kurs og opplæring på vergene. Statsforvalteren i Troms og Finnmark har gitt oss mange kurs, nyttig. Men i de senere år har det blitt færre, skjønner jo det no når jeg får med meg at man tenker kritisk om at vergene skal få lønn for jobben. De siste kursene fikk vi ikke betalt for, delta på frivillig basis. Denne satsen på 10000,- pr år har ikke steget siden ordningen ble overført tilfylkesmannen. Alle andre yrkesgrupper får lønnsøkning, men ikke vergene. Jeg tror nemlig at det motsatte ville vært aller best! At det er kompetente utdannede verger som får tilstrekkelig god godtgjøring slik at de kan ha dette som en jobb med ok betaling for jobben de skal gjøre. Og så at denne ordningen dekkes av det offentlige. Sats på dyktige verger med god opplæring og lønn!! Annie mikalsen

Tips noen om siden