Kultur- og likestillingsminister Abid Raja

En statsråd som ikke leverer

Det kommer ingen stortingsmelding om grunnleggende rettigheter for mennesker med utviklingshemning til tross for Stortingets anmodningsvedtak og til tross for regjeringens løfter.

Stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) spurte kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) om når den varslede stortingsmeldingen om grunnleggende rettigheter ville komme. Stortingsflertallet ba regjeringen om å utarbeide en slik melding med bakgrunn i NOU 2016: 17 På lik linje – Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming.

Svaret fra kultur- og likestillingsministeren var av det korthugde slaget:

"Det er tidligere varslet at meldingen skulle komme før sommeren. Det gjør den dessverre ikke. Det er behov for å arbeide videre med innholdet i meldingen, og jeg vil fremme meldingen for Stortinget så snart den er klar."

Meldingen ble opprinnelig planlagt ferdigstilt våren 2020. Om forsinkelsen skyldes manglende prioritering av feltet, manglende kompetanse eller begge deler, vet vi ikke. Vi vet kun hvem som ikke maktet å levere meldingen.

Jens Petter Gitlesen

5 juli 2021

Tips noen om siden