Silje Hjemdal

Foto: Ragnar Balazs Varga / Hordaland fylkeskommune

Feilaktig aktivistretorikk

Stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp) skrev innlegg mot Tom Tvedts kritikk av regjeringspartiene og Frp som stemte mot inkorporering av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Silje Hjemdal mer enn antydet at Tom Tvedt løp Arbeiderpartiets ærend, at inkorporering av CRPD var unødvendig og at inkorporering ville bety å avgi nasjonal råderett over rettsutviklingen til en FN-komité. Silje Hjemdal argumenterte også for at Frp hadde bidratt på flere felter i politikken overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Kritikken fra Silje Hjemdal finner en på Dagbladets debattsider.

Jens Petter Gitlesen

Tips noen om siden