Høyres logo

Høyre satser på arbeid

I Høyres programforslag er det først og fremst satsningen på arbeid som er av spesiell relevans for mennesker med utviklingshemning.

Etter en kjapp gjennomgang av Høyres programforslag, sitter en igjen med følgende punkter som er av spesiell interesse for NFU:

  • Styrke likemannsarbeidet i de funksjonshemmedes organisasjoner
  • Gjøre det enklere for arbeidsføre med en funksjonsnedsettelse å komme ut i jobb
  • Arbeide for at elever med ulike funksjonsnedsettelser skal få tilpasset undervisning i skolen
  • At dagens abortlov skal ligge fast
  • Videreføre inkluderingsdugnaden med mål om at fem prosent av nyansettelser i det offentlige skal være mennesker med hull i CV-en, eller med funksjonsnedsettelse
  • Øke antall plasser og erstatte varig tilrettelagt arbeid (VTA) og varig tilrettelagt arbeid i ordinært arbeidsliv (VTA-O) med en mer fleksibel og individorientert ordning, kalt tilrettelagt arbeid (TA), med tettere oppfølging både i og utenfor ordinært arbeidsliv

I tillegg vil Høyre at dagens abortlov skal ligge fast

 

Jens Petter Gitlesen

Tips noen om siden