Flere prøver ut mikrostyre - Uloba

Solveig Lohne Ørum og Per Gunnar Pettersen ønsker begge at det skal bli lettere for deres utviklingshemmede barn å bestemme over seg selv. Derfor er de med på Ulobas pilotprosjekt med mikrostyre.

Tips noen om siden