Sola, kommunevåpen

Baklengs inn i fremtiden

Rådmannen i Sola foreslår å innføre egenbetaling for dem som er avhengig av tilsyn etter skoletid i videregående skole. Stikk i strid med departementets signaler om den varslede forskriften om kommunale råd, foreslår rådmannen å etablere et felles råd for eldre- og funksjonshemmede.

Svært mange og stadig flere kommuner gir et gratis tilbud etter skoletid etter 4. årstrinn. Når elevene er blitt såpass gamle, er det kun elever med funksjonsnedsettelser som har behov for ordningen. Egenbetaling for tilbud etter skoletid etter 4. årstrinn er en svært diskriminerende ordning som heldigvis stadig flere kommune forlater. Rådmannen i Sola foreslår å innføre egenbetaling etter 7. årstrinn.

En ting er at forslaget er diskriminerende og går i motsatt retning av det som skjer i landets kommuner. En annen ting er at forslaget heller ikke er blitt forelagt rådet for eldre og funksjonshemmede. Hva skal en med et slikt råd dersom det ikke blir forelagt relevante saker?

Rådmannens forslag til formannskapsmøtet den 11. juni er også motstørms når det gjelder opprettelse av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Til tross for sterke signaler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, foreslår Sola kommune å etablere et felles råd for eldre- og funksjonshemmede. Hvis departementet følger sin tidsplan, så vil forslaget allerede være i strid med gjeldende forskrift når det nye kommunestyret møtes etter høstens valg.

Nå får vi håpe på politikerne og at ordfører Ole Ueland (H) og gruppelederne Janne Stangeland Rege (H), Siv-Len Strandskog (A), Tom Henning Slethei (Frp), Jan Sigve Tjelta (KrF), Leiv Arild Lie (Sp), Anja Berggård Endresen (V), Geir Ove Skaarstad (Tanangerlisten) og David Moen (MDG) ser at heller ikke Sola kommune er tjent med å gå baklengs inn i fremtiden.

Jens Petter Gitlesen

10 juni 2019

  • 2023-05-22 tungsten rod sharpener http://high-quality.blog.jp/ http://yyds.blog.jp/ http://various-styles.blog.jp/ parting tool inserts tungsten long rods milling inserts http://wide-world.publog.jp/ special inserts bta drilling tool Anonymt
  • 2020-10-18 Anonymt
  • 2020-10-18 vyGg2I http://pills2sale.com/ levitra nizagara dobsonz
  • 2019-06-10 Tørres Joa. Det du skriver bekrefter min påstand om at NFU har en agenda. Minner om at forbundslederen har en meget god lønn og da er det viktigere å holde på problemene enn å løse dem. Steinar Wangen
  • 2019-06-10 Et enstemmig kommunestyre stemte for å avvikle fritt brukervalg på miljø og avlastningstjenestene, etter en økning på nesten 13 millioner. Vedtaket fører ikke automatisk til at alle med privat tilbud skal over til kommunal, men at det skal tas en individuell vurdering over hvilket behov hver enkelt har. Siv-Len Strandskog
  • 2019-06-10 Jens Petter, du har selv bidratt med å legge ned fritt brukervalg på omsorgstjenester i Sola kommune, så da er jo du medvirkende til at Sola kommune går baklengs inn i fremtiden. Tørres Joa

Tips noen om siden