Frp-logo

FrP prioriterer mennesker med funksjonsnedsettelse

I utkastet til partiprogram fremmer Frp flere saker med stor relevans for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Medlemmer av Frp og andre med påvirkningskraft bør bidra til å sikre at punktene blir stående og helst utvides til flere punkt.

På side 67 av programkomiteens 1. høringsutkast, kan en lese:

Fremskrittspartiet vil:

  • ha opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for psykisk utviklingshemmede
  • foreta en gjennomgang av livssituasjon, levekår og tjenester for psykisk utviklingshemmede i Norge
  • etablere en nasjonal transportordning (TT) for personer med nedsatt funksjonsevne med stort transportbehov
  • lovfeste BPA som et likestillingsverktøy, organisert under NAV og gjennom overslagsbevilgning

Det er mulig å komme med innspill til høringsutkastet.

Jens Petter Gitlesen

9 november 2020

Tips noen om siden