Fredrikstad

FOTO: Xalzlos

Fredrikstad forsøker på ny å institusjonalisere barn

Fredrikstad kommune planlegger på ny å gjøre den tidligere institusjonen Furutun om til avlastningsbolig for barn med funksjonsnedsettelser.

I 2020 var saken oppe til politisk behandling, men motstanden var stor og saken ble sendt tilbake til kommunedirektøren. Nå er et lignende forslag fremmet. Formanskapet skal ta stilling til saken den 25. november og en kan forvente at saken går videre til bystyret.

Ut i fra sakspapirene går det ikke an å lese seg til hvor mange avlastningsplaner som planelsgges på Furutun. Fra saksdokumentet, side 7, kan en imidlertid lese:

I dag har 95 barn avlastning i institusjon ved henholdsvis Kiæråsen inkl. Gamleveien, Åsebråten eller Smaragdveien. 129 barn har tilbud om avlastning utenfor institusjon. Her gis avlastningen fra private hjem, eller som gruppeavlastning i Strålsundveien og på Bratlia (lokalene til dagtilbudet).

Men uansett om en planlegger for 95 eller flere barn, så er det alt for mange barn som samles under helt feil rammebetingelser.

– Fredrikstad kommunes planer for barneavlastning synes å være i strid med barnekonvensjonen som vektlegger at barn skal vokse opp i en familie eller familielignende miljø. Permanent eller midlertidig institusjonsomsorg, skal kun være siste utvei og da til barnets beste. Institusjonene skal være små og sikre barnets grunnleggender rettigheter. Dette kan en lese seg til fra konvensjonens fortale, artiklene 20 og 23 samt barnekomiteens General Comments nr. 9, pkt. 47, sier juridisk rådgiver Ingvild Østerby.

Jens Petter Gitlesen

23 november 2021

 • 2022-06-23 I'm eager to reveal this page. I have to thank you for ones time for this especially fabulous read !! I unquestionably extremely loved all aspects of it and I likewise have you spared to fav to take a gander at new data in your site. exclusive beats for sale Adilkhatri
 • 2022-06-23 Goodness! Such an astounding and supportive post this is. I outrageously cherish it. It's so great thus amazing. I am simply flabbergasted. I trust that you keep on doing your work like this later on moreover. 밤알바 Adilkhatri
 • 2022-06-14 pg เกมสล็อต สนุกเหมือนกับ line tvเกมออนไลน์ของค่าย pg slot นั้นมีมากมายหลายร้อยเกม ในเว็บของเรา ที่ pg-slot.game และรับรองว่าสนุกทุกเกม Line TV ในช่วงนี้แล้วอยากเปลี่ยนเราแนะนำเว็บของเราเลย pgslot
 • 2022-05-20 I will probably be coming back to your weblog for more soon! Mens Blue Cafe Racer Jacket Mens Blue Cafe Racer Jacket
 • 2022-05-10 Fredrikstad is getting better and better dinosaur game margot19
 • 2022-03-22 Very interesting, good job, and thanks for sharing such a good blog I see the most famous content on your blog and I extremely love expressing them. Really nice and interesting post. I was looking for this kind of information and enjoyed reading this one. Keep posting. Thanks for sharing John Dutton Black Blazer Andrew Smith
 • 2022-01-11 Thank you for sharing. This is Very Usefull post. Thanks For Post which have lot of knowledge AAdobe IIIustrator Crack Adobe Audition CC Crack IObit Uninstaller Pro Crack ESET Cyber Security Pro Crack vso convertxtodvd Crack All Video Downloader Pro Crack sana
 • 2021-12-31 This is useful information, but I need more, can you write more about it? run 3 nice
 • 2021-12-28 Cannot express how grateful I am for Caldwells as they were a huge help in my major projects. Helped my clients save a lot because of their high quality doors. If you're interested, https://www.digitekprinting.com/foam-core-posters's the link to their site. seo
 • 2021-11-24 Jeg er rimelig sikker på at det er langt flere enn 95 barn på avlastning i institusjon, men utfordringen til NFU er at dem regner kun kommunale institusjonsplasser. Steinar Wangen
 • 2021-11-23 Takk til Jens Petter Gitlesen for iherdig jobbing for rettigheter. Jeg håper som lokalpolitiker i Fredrikstad, at dette skrinlegges. Bjørnar Laabak

Tips noen om siden