Leser søker bok

Ordknappen 2019 og Sult som tegneserie

Ordknappen er en hedersbevisning som deles ut av Leser søker bok. Navnet er en allusjon til Svømmeknappen: På samme måte som med svømmeknappen har den som mottar Ordknappen tilbakelagt en utfordrende distanse og dermed vist sine ferdigheter innenfor en viktig disiplin – å lage bøker for alle.

Her kan du lese mer om ordknappen 2019

Her kan du lese mer om Sult som tegneserie

Tips noen om siden