Foto fra Moavegen bofellesskap

Støtt ankesak om tvangsflyttingen i Vågå

Vågå kommune ønsker å tvangsflytte tre personer med utviklingshemming fra bofellesskapet hvor de har bodd i 27 år. Tingretten godtok tvangsflyttingen under tvil. NFU har startet kronerulling for å gi beboerne i Moavegen økonomisk mulighet til å anke saken.

Vågå kommune mener tjenestene vil bli mer effektive dersom de tre beboerne flyttes til kommunens nys store omsorgssenter. Saken var nettopp til doms i Nord-Gudbransdal tingrett. Under tvil kom retten frem til at hensynet til kommunen burde veie tyngre enn hensynet til beboerne. Saken må ankes. Rettsaker koster mye. Personer med utviklingshemming tjener lite. NFU vil bidra med å finansiere ankesak. Vi håper flest mulig andre også vil bidra gjennom denne innsamlingsaksjonen.

Saken er viktig for de tre beboerene i Moaveien i Vågå, men den er også viktig for de rundt 85 prosent voksne med utviklingshemming som er leietakere i kommunale bofellesskap og andre kommunale utleieboliger. Blir dommen stående, så betyr det at leietakere kan bli tvangsflyttet hvis kommunen ønsker å reorganisere tjenestene eller av andre årsaker, ønsker å flytte leietakere.

Ønsker du å bidra til å gi beboerne i Moavegen økonomisk grunnlag til å anke dommen fra tingretten, så kan du enten gi bidrag til:


Jens Petter Gitlesen

7 juni 2018

Tips noen om siden