Foto: Anders Lien UiO

Foto: Anders Lien UiO

Universitetet i Oslos menneskerettighetspris 2021:Til kamp for utviklingshemmedes grunnleggende rettigheter

Jens Petter Gitlesen tildeles Universitetet i Oslos Menneskerettighetspris for 2021. Gitlesen har gjennom en årrekke vært en forkjemper for utviklingshemmedes rettigheter, og bidratt til å sikre at også utviklingshemmede i større grad får sine menneskerettigheter oppfylt.

–Det er en stor glede å gratulere Jens Petter Gitlesen med tildelingen av Universitetet i Oslos Menneskerettighetspris 2021. Hans målrettede og ambisiøse kamp gjennom mange år har gjort en stor forskjell for mange, både lokalt og nasjonalt og internasjonalt, sier rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen.

Jens Petter.png

 

Ifølge Verdens helseorganisasjon lever 15 prosent av verdens befolkning med en form for funksjonsnedsettelse. Dette gjør denne gruppen til verdens klart største minoritet. Både i Norge og internasjonalt ser man at mennesker med utviklingshemming opplever alvorlige brudd på grunnleggende menneskerettigheter på alle livsområder. Få har jobb, institusjonaliseringen tiltar, mange er fratatt sin selvbestemmelse, fattigdom, marginalisering, manglende mulighet for samfunnsdeltakelse, dårligere tilgang på utdanning og helsehjelp er noen av utfordringene på feltet.

Jens Petter Gitlesen har vært forbundsleder av Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), han har ledet Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og jobbet som universitetslektor ved Universitetet i Stavanger. Gjennom arbeid i både enkeltsaker og i overordnede saker har Gitlesens engasjement skapt positiv endring for utviklingshemmede. Et godt eksempel er hans utrettelige innsats for å få Convention on the Rights of Persons with Disabilities innlemmet i norsk lov.

–Gitlesen er en livslang forkjemper for utviklingshemmedes menneskerettigheter, og komiteen ønsker å løfte frem hans arbeid og innsats som en påminnelse om nasjonale så vel som internasjonale forpliktelser overfor verdens største minoritet, sier prorektor Åse Gornitzka. Gornitzka leder nå arbeidet i komiteen for Universitetet i Oslos menneskerettighetspris.

–Man skulle kanskje tro at det er enkelt å arbeide for menneskerettighetene i Norge. Gitlesens kamp viser at det dessverre ikke er slik. Hans erfaring viser at det er forbausende stor motstand mot å endre holdningen som går ut på at det offentlige kan frata selvbestemmelsen til mennesker som trenger assistanse fra felleskapet for dagliglivets gjøremål, fortsetter Stølen.

–Jeg ser frem til å hedre Gitlesen i Universitetet i Oslos Aula under prisutdelingen 6. desember. Da markerer vi også åpningen av Oslo Peace Days og vi ønsker alle velkommen, avslutter Stølen.

Lenke til påmeldingssiden/arr.siden

Les mer på UiO sine sider

Om Universitetet i Oslos Menneskerettighetspris

Menneskerettighetsprisen deles ut årlig i forbindelse med Oslo Peace Days i desember som en anerkjennelse av personlig innsats og aktivt engasjement innenfor ett eller flere menneskerettslige områder i vid forstand. UiOs menneskerettighetspris ble initiert av Lisl og Leo Eitinger ved opprettelsen av Lisl og Leo Eitingers fond i 1984 og deles ut årlig som en anerkjennelse av personlig innsats og aktivt engasjement innenfor ett eller flere menneskerettslige områder.

Komiteen for UiOs menneskerettighetspris består av:

  • Åse Gornitzka, prorektor UiO, leder komiteen
  • Gentian Zyberi, instituttleder, Norsk senter for menneskerettigheter
  • Eivind Engebretsen, professor og visedekan ved Det medisinske fakultet og
  • Inger Skjelsbæk, professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
  • Sven Mollekleiv, direktør for samfunnskontakt og sosialt ansvar DNV GL

Om Oslo Peace Days

Oslo Peace Days er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Oslo kommune, Det Norske Nobelinstitutt, Nobels Fredssenter og Institutt for fredsforskning. Målet er å sette Oslo på kartet som en internasjonal fredsby, og skape en arena der hele befolkningen kan lære om og diskutere temaer knyttet til fred, demokrati og menneskerettigheter. Utdelingen av UiOs Menneskerettighetspris markerer åpningen av Oslo Peace Days. https://www.oslopeacedays.no/

Tips noen om siden