Tore Hagebakken

Vår mann på Stortinget

– Over natten den 12. mars gikk Norge fra å være et velferdssamfunn, tilbake til eldre tiders familieomsorg, sier stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap). Situasjonen medførte at stortingsrepresentanten ble kritisk til mange av smittevernstiltakenes iboende sosiale urettferdighet.

Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) har gjennom mange år hatt et sterkt fokus på situasjonen til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Han var saksordfører for forslaget som resulterte i stortingsmeldingen «Frihet og likeverd». Tore Hagebakken har tatt opp et mangfold av saker angående mennesker med utviklingshemming. På NFUs landsmøte i 2016, ble Tore Hagebakken tildelt NFUs æredspris. I den senere tid har stortingsrepresentanten satt fokus på situasjonen til mennesker med nedsatt funksjonsevne i dagens smittesituasjon.

Hva var bakgrunnen for at du tok opp funksjonshemmedes situasjon i Stortinget?

– Over natten den 12. mars gikk Norge fra å være et velferdssamfunn, tilbake til eldre tiders familieomsorg. Mange med bevegelseshemming mistet den nødvendige assistansen og ble avhengig av familie og venner for å komme seg opp om morgenen og i seng om kvelden. De ble i praksis fengslet i sin egen leilighet. Myndighetene stengte ned tolk/ledsagertjenesten til døvblinde. Den informasjonen fikk ikke de som benyttet tjenesten fordi de ikke hadde tolk/ledsager. Utviklingshemmede ble underlagt besøksforbud, utgangsforbud og mange var isolert i egen leilighet hele dagen. Arbeidsplassen var stengt og dagtilbudet var stengt. Jeg hørte om eneforsørgere til hjemmeboende barn med store bistandsbehov som mistet alle tjenestene og som hadde full jobb. Det er ikke mulig å både drive omfattende bistand overfor egne barn i hjemmet samtidig med at en skal være på jobb. Når en får slike tilbakemeldinger, så må en som folkevalgt følge dem opp.

Dersom en skal begrense smittespredningen, så må en iverksette tiltak. Hva burde vært gjort annerledes?

– Smittevern er viktig, men en må tenke seg om og vurdere fordeler og ulemper med mulige tiltak også under epidemier. I kriser og kriselignende situasjoner hvor en må handle raskt, er det forståelig at det oppstår spesielle situasjoner som en ikke forutså, men at funksjonshemmede får problemer når tjenestene til funksjonshemmede stenges, er noe som en ikke trenger å være ekspert for å innse. Det var neppe nødvendig å stenge tjenestene til funksjonshemmede i kommuner og områder hvor det ikke var registrert smitte. Likestillings- og diskrimineringsombudet, Sivilombudsmannens forebyggingsenhet og Norges institusjon for menneskerettigheter advarte mot farene for menneskerettighetsbrudd overfor blant annet mennesker med utviklingshemming. Jeg har ikke registrert at henvendelsene er blitt fulgt opp.

– På NFUs nettsider var det skrevet om Helse- og omsorgsdepartementets forslag om nye lovparagrafer i smittevernloven som ville gitt utvidede muligheter for tvangsbruk overfor mennesker uten samtykkekompetanse.  Jeg tok saken opp i Stortingets helse- og omsorgskomite og mer enn antydet at Arbeiderpartiet ikke kunne støtte et slikt forslag. Slike inngripende tiltak krever grundig utredning. Heldigvis innså Helse- og omsorgsdepartementet. etter påtrykk fra NFU at ut i fra smittesituasjonen i landet, så trengte en ikke forhaste seg. En må alltid vurdere nødvendigheten av tiltak, sikre at effekten av tiltakene står i forhold til målsetningen og at tiltakene ikke er diskriminerende. Tiltakene må heller ikke komme i konflikt med menneskerettighetene som Norge har forpliktet seg til å følge. Når det gjelder mennesker som ikke forstår og heller ikke forholder seg til smittesituasjonen, så er det ikke tvangsbruk, men det å tilrettelegge og tilpasse både tjenestene og livssituasjonen for å unngå tvangsbruk som bør være hovedfokus, sier Tore Hagebakken.

– Smittevernloven ble revidert våren 2019. Jeg var saksordfører. Sakspapirene var omfattende og grundige. Det var lite partipolitisk strid. Det er heller ikke på dette feltet de partipolitiske skillelinjene går. Under revisjonen av smittevernloven var det spesielt fokus på tuberkulose og andre svært langvarige sykdommer som både er svært smittsomme og krevende å behandle. Svært få isoleres med tvang, så godt som alltid godtar folk at de må isoleres eller så makter en å legge tilrette uten bruk av tvangsisolasjon, slik at smittede ikke smitter andre. De siste 50 årene har vi knapt hatt behov for å isolere folk med tvang. Jeg er langt i fra overbevist om behovet for nye lovregler på feltet nå, sier stortingsrepresentant Tore Hagebakken som lover å følge utviklingen nøye.

Jens Petter Gitlesen

3 juni 2020

 • 2024-05-23 완전히 흥미로운 블로그 게시입니다. 저는 종종 Diwali Bumper Lottery에 대한 내 프로젝트의 도움을 위해 귀하의 게시물을 방문하고 귀하의 슈퍼 쓰기 기능은 진정으로 당황스러워했습니다.이 게시에 대해 많이 감사합니다. 홀덤커뮤니티 홀덤커뮤니티
 • 2024-05-23 This is very interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I have shared your website in my social networks! 토토커뮤니티 토토커뮤니티
 • 2024-05-23 공유 해주셔서 감사합니다. 이 기사에 대한 아이디어가 무엇인지 읽은 후에 완전히 평가할 것입니다. 라바카지노 라바카지노
 • 2024-05-22 "Your web site offered us with valuable info to work on. You’ve done a formidable job and our whole community will be grateful to you. " 꽁머니 꽁머니
 • 2024-05-22 Hi! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and new initiatives in the same niche. Blog gave us useful information to work. You have done an amazing job 안전놀이터 안전놀이터
 • 2024-05-22 A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. 온카 온카
 • 2024-05-22 그것은 완전히 흥미로운 블로그 게시입니다. 저는 종종 Diwali Bumper Lottery에 대한 내 프로젝트의 도움을 위해 귀하의 게시물을 방문하고 귀하의 슈퍼 쓰기 기능은 진정으로 나를 깜짝 놀라게했습니다. 먹튀검증 먹튀검증
 • 2024-05-22 Excellent article. The writing style which you have used in this article is very good and it made the article of better quality. Thank you so much for this informative post. 온라인 카지노 온라인 카지노
 • 2024-05-21 완전히 흥미로운 블로그 게시입니다. 저는 종종 Diwali Bumper Lottery에 대한 내 프로젝트의 도움을 위해 귀하의 게시물을 방문하고 귀하의 슈퍼 쓰기 기능은 진정으로 당황스러워했습니다.이 게시에 대해 많이 감사합니다. 토토사이트 토토사이트
 • 2024-05-21 흠 !! 이 블로그는 정말 멋져요. 정말 운이 좋아 여기에 도달해서 멋진 정보를 얻었습니다. 토토사이트 토토사이트
 • 2024-05-21 " '훌륭한 유용한 리소스를 무료로 제공하는 가격을 알 수있는 웹 사이트를 보는 것이 좋습니다. 귀하의 게시물을 읽는 것이 정말 마음에 들었습니다. 감사합니다! 훌륭한 읽기, 긍정적 인 사이트,이 게시물에 대한 정보를 어디서 얻었습니까? 지금 귀하의 웹 사이트에서 몇 가지 기사를 읽었으며 귀하의 스타일이 정말 마음에 듭니다. 백만명에게 감사하고 효과적인 작업을 계속하십시오. 바카라사이트 주소 바카라사이트 주소
 • 2024-05-21 Wow, this is really interesting reading. I am glad I found this and got to read it. Great job on this content. I like it. 사설토토 사설토토
 • 2024-05-21 오랫동안 나와 내 친구는 유익한 블로그를 찾고 있었지만 지금은 올바른 위치에 있습니다. 당신은 내 마음에 방을 만들었습니다! 온라인홀덤 온라인홀덤
 • 2024-05-21 오랫동안 나와 내 친구는 유익한 블로그를 찾고 있었지만 지금은 올바른 위치에 있습니다. 당신은 내 마음에 방을 만들었습니다! 토토커뮤니티 토토커뮤니티
 • 2024-05-21 Nice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for informative post. 베팅어택 베팅어택
 • 2024-05-21 " '훌륭한 유용한 리소스를 무료로 제공하는 가격을 알 수있는 웹 사이트를 보는 것이 좋습니다. 귀하의 게시물을 읽는 것이 정말 마음에 들었습니다. 감사합니다! 훌륭한 읽기, 긍정적 인 사이트,이 게시물에 대한 정보를 어디서 얻었습니까? 지금 귀하의 웹 사이트에서 몇 가지 기사를 읽었으며 귀하의 스타일이 정말 마음에 듭니다. 백만명에게 감사하고 효과적인 작업을 계속하십시오. 토토사이트 토토사이트
 • 2024-05-21 이런 종류의 사이트를 방문 할 수있는 좋은 기회 였고 나는 기쁘게 생각합니다. 이 기회를 주셔서 정말 감사합니다 온라인 카지노 온라인 카지노
 • 2024-05-20 " '훌륭한 유용한 리소스를 무료로 제공하는 가격을 알 수있는 웹 사이트를 보는 것이 좋습니다. 귀하의 게시물을 읽는 것이 정말 마음에 들었습니다. 감사합니다! 훌륭한 읽기, 긍정적 인 사이트,이 게시물에 대한 정보를 어디서 얻었습니까? 지금 귀하의 웹 사이트에서 몇 가지 기사를 읽었으며 귀하의 스타일이 정말 마음에 듭니다. 백만명에게 감사하고 효과적인 작업을 계속하십시오. 스포츠중계 스포츠중계
 • 2024-05-20 I needed to thank you for this incredible read!! I unquestionably adored each and every piece of it. I have you bookmarked your site to look at the new stuff you post. 슈퍼맨티비 슈퍼맨티비
 • 2024-05-20 이봐, 내가 만난 멋진 게시물이 지난 일주일 동안 비슷한 종류의 게시물을 찾고 있었지만 거의 발견하지 못했습니다. 대단히 감사 드리며 더 많은 게시물을 찾을 것입니다. 토토사이트 토토사이트
 • 2024-05-20 hi was just seeing if you minded a comment. i like your website and the thme you picked is super. I will be back 먹튀검증 먹튀검증
 • 2024-05-20 Thank you for such a well written article. It’s full of insightful information and entertaining descriptions. Your point of view is the best 사설토토 사설토토
 • 2024-05-20 The appearance positively wonderful. All of these miniature info are fashioned utilizing massive amount historical past experience. I want it all significantly  꽁머니 꽁머니
 • 2024-05-20 I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business 먹튀검증 먹튀검증
 • 2024-05-19 This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free 메이저사이트추천 메이저사이트추천
 • 2024-05-18 Useful post. This is my first time I visit here. I found so many intriguing stuff with regards to your blog particularly its conversation. Actually its incredible article. Keep it up 먹튀검증 먹튀검증
 • 2024-05-15 Thanks for sharing nice information with us. i like your post and all you share with us is uptodate and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job 사설토토 사설토토
 • 2024-05-15 Awesome article, it was exceptionally helpful! I simply began in this and I'm becoming more acquainted with it better! keep doing awesome! 온라인카지노 온라인카지노
 • 2024-05-15 This website looks really nice and has a fun game to play. The blue color makes it look cool and the bonuses are great. Check out our website for more information. 먹튀검찰 karrie
 • 2024-05-14 Hi, I log on to your new stuff like every week. Your humoristic style is witty, keep it up 메이저 사이트 추천 메이저 사이트 추천
 • 2024-05-12 비슷한 주제에 대한 흥미로운 정보를 읽을 수있는 페이지로 여러분을 초대합니다. 포커사이트 포커사이트
 • 2024-05-09 Thanks for sharing useful information with us v77벳 먹튀 v77벳 먹튀
 • 2024-05-09 I have been searching to find a comfort or effective procedure to complete this process and I think this is the most suitable way to do it effectively. 토토사이트추천 토토사이트추천
 • 2024-05-08 아주 좋은 블로그 게시물. 다시 한 번 감사드립니다. 멋있는. 바카라사이트 주소
 • 2024-05-07 Amazing website sir. A great information given by you in this blog. It really informative and very helpful. Thank you. 배팅어때 배팅어때
 • 2024-05-06 "I love it when individuals come together and share ideas. Great blog, keep it up! " 사설토토 추천 사설토토 추천
 • 2024-05-04 블록체인개발 코인지갑개발 IT컨설팅 메스브레인팀이 항상 당신을 도울 준비가 되어 있습니다. 우리는 마음으로 가치를 창조한다는 철학을 바탕으로 일하며, 들인 노력과 시간에 부흥하는 가치만을 받습니다. 고객이 만족하지 않으면 기꺼이 환불해 드립니다. https://xn--539awa204jj6kpxc0yl.kr/ 코인지갑개발
 • 2024-05-02 The reality is that I am able to sit in this article today 뉴토끼 뉴토끼
 • 2024-04-26 블록체인개발 코인지갑개발 IT컨설팅 메스브레인팀이 항상 당신을 도울 준비가 되어 있습니다. 우리는 마음으로 가치를 창조한다는 철학을 바탕으로 일하며, 들인 노력과 시간에 부흥하는 가치만을 받습니다. 고객이 만족하지 않으면 기꺼이 환불해 드립니다. https://xn--539awa204jj6kpxc0yl.kr/ 코인지갑개발
 • 2024-04-16 훌륭한 읽기, 긍정적 인 사이트,이 게시물에 대한 정보를 어디서 얻었습니까? 지금 귀하의 웹 사이트에서 몇 가지 기사를 읽었으며 귀하의 스타일이 정말 마음에 듭니다. 백만명에게 감사하고 효과적인 작업을 계속하십시오. 카지노 보증 카지노 보증
 • 2024-04-13 온라인 카지노 커뮤니티 온카허브 입니다. 온카허브는 카지노 먹튀 사이트들과 안전한 카지노 사이트 정보를 공유하고 있습니다. 카지노 먹튀검증 전문팀을 자체적으로 운영함으로써 철저한 검증을 진행하고 있습니다 https://oncahub24.io/ 꽁머니사이트
 • 2024-04-08 온라인 카지노 커뮤니티 온카허브 입니다. 온카허브는 카지노 먹튀 사이트들과 안전한 카지노 사이트 정보를 공유하고 있습니다. 카지노 먹튀검증 전문팀을 자체적으로 운영함으로써 철저한 검증을 진행하고 있습니다 https://oncahub24.io/ 바카라사이트
 • 2024-03-30 서 몇 가지 기사를 읽었으며 귀하의 스타일이 정말 마음에 듭니다. 백만명에게 감사하고 효과적인 작업을 계속하십시오. 꽁머니사이트 꽁머니사이트
 • 2024-03-23 그것은 매우 유익하고 당신은 분명히이 분야에 대해 매우 잘 알고 있습니다. 흥미롭고 탄탄한 내용으로이 주제에 대한 다양한 견해에 눈을 뜨 셨습니다. 링크나라 링크나라
 • 2024-03-23 Impressive work on the essayist's part. 먹튀검증 먹튀검증
 • 2024-03-17 블로그에 대한 흥미로운 주제. 나는 재미를 위해 인터넷을 검색하고 당신의 웹 사이트를 찾았습니다. 멋진 포스트. 지식을 공유해 주셔서 감사합니다! 일부 사람들이 여전히 웹 사이트를 관리하는 데 노력을 기울이는 것을 보는 것이 좋습니다. 곧 다시 확인하겠습니다. 슬롯사이트 슬롯사이트
 • 2024-03-13 오랫동안 나와 내 친구는 유익한 블로그를 찾고 있었지만 지금은 올바른 위치에 있습니다. 당신은 내 마음에 방을 만들었습니다! 토지노사이트 입니다 토지노사이트 입니다
 • 2024-03-13 그것은 완전히 흥미로운 블로그 게시입니다. 저는 종종 Diwali Bumper Lottery에 대한 내 프로젝트의 도움을 위해 귀하의 게시물을 방문하고 귀하의 슈퍼 쓰기 기능은 진정으로 나를 깜짝 놀라게했습니다. 온라인홀덤 온라인홀덤
 • 2024-03-07 "여기에 제공해 주신 귀중한 정보와 통찰력에 감사드립니다 ... 소액결제현금화 소액결제현금화
 • 2024-03-07 훌륭한 읽기, 긍정적 인 사이트,이 게시물에 대한 정보를 어디서 얻었습니까? 지금 귀하의 웹 사이트에서 몇 가지 기사를 읽었으며 귀하의 스타일이 정말 마음에 듭니다. 백만명에게 감사하고 효과적인 작업을 계속하십시오. 먹튀검증 먹튀검증
 • 2024-03-07 이 정보 메시지를 공유 할 수있는 훌륭한 기능입니다. 이 블로그에 대한 지식에 깊은 인상을 받았습니다. 여러면에서 도움이됩니다. 다시 게시 해 주셔서 감사합니다. 먹튀검증 먹튀검증
 • 2024-03-06 Postingan yang luar biasa, dan situs yang luar biasa. Terima kasih atas datanya! slot777 slot777
 • 2024-03-06 이러한 유형의 콘텐츠를 더 많은 저자가 연구하고 글을 잘 쓰는 데 시간이 걸리 길 바랍니다. 저는 당신의 비전과 통찰력에 깊은 인상을 받았습니다. 고화질스포츠중계 고화질스포츠중계
 • 2024-03-05 유쾌한 게시물,이 매혹적인 작업을 계속 인식하십시오. 이 주제가이 사이트에서 마찬가지로 확보되고 있다는 것을 진심으로 알고 있으므로 이에 대해 이야기 할 시간을 마련 해주셔서 감사합니다! 토토