Molde kommunevåpen

Honnør til Molde!

Det er lett å trå feil når en må handle raskt. Desto viktigere er det å komme på rett spor når en oppdager at en er på avveier. Molde kommune har imponert og fortjener ros for handlekraft, når de først forsto at de var på ville veier.

Kommunen erkjenner at de ikke har hjemmel til å regulere private hjem, uavhengig av om en bor i bofellesskap eller mottar mye tjenester. Dette betyr selvsagt ikke at det er fritt frem for hvem det måtte være å besøke personer som bor i bofellesskap eller andre som mottar mye tjenester.

Mennesker med utviklingshemming skal være med på den samme dugnaden som alle andre. Sosial avstand er ett nøkkelord. Men hvordan sosial avstand skal ballanseres mot trivsel, informasjon, trygghet og kontakt med nære, er saker som en må forsøke å bli enige om i en dialog mellom de involverte. En regel passer ikke alle. Behovene til mennesker med utviklingshemming varierer, det samme gjør tilbudet, aktivitetene, og muligehetene i hvert enkelt tilfelle. I de aller fleste tilfellene, vil jeg regne med at en slik dialog vil føre frem til løsninger som kan være til gunst for alle parter.

Brev fra Molde kommune

Når det gjelder barneboliger og avlastningsboliger for barn, så er det kommunale institusjoner som eies av kommunen. Kommune rett til å styre over egne institusjoner. Men barn har også rettigheter. Også når det gjelder barneboliger og avlastningsboliger for barn bør kommune gjøre individuelle vurderinger og ikke kjøre på for generelle regler. Barnekonvensjonen og menneskerettighetsloven sier at barnets bester skal ligge til grunn. Det gjelder også i kriser og smittesituasjoner.

Takk til Molde kommune som tydeligvis er mer opptatt av å følge spillereglene enn å ri egne kjepphester!

Jens Petter Gitlesen

30 mars 2020