Karin Andersen (SV)

Stiller spørsmål om utviklingshemmedes situasjon

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) stiller spørsmål om situasjonen til mennesker med utviklingshemming som er isolert i sine leiligheter i landets bofellesskap.

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) har alltid fulgt situasjonen til mennesker med utviklingshemming nøye. Få rikspolitikere har engasjert seg mer enn henne på politikkfeltet.

Nå stiller Karin Anderes følgende spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie:

Sosialistisk Venstreparti støtter de svært inngripende smitteverntiltakene som regjeringen har innført. Norsk Forbund for Utviklingshemmede rapporterer om mennesker med utviklingshemming som ikke er smittet, men som i praksis er isolert i leilighetene sine i bofellesskapene, uten kontakt verken med foreldre, venner eller andre som de bor sammen med. Smitteverneksperter mener at smittesituasjonen kan vedvare i måneder og kanskje mer enn ett år. Har regjeringen planer som sikrer at mennesker med utviklingshemming ikke skal bli sittende i isolasjon og hvordan mennesker med utviklingshemming også skal kunne få sine nødvendige tjenester også i en vedvarende smittebegrensningssituasjon?

NFU takker Karin Andersen for hennes engasjement og ser i spenning frem til helse- og omsorgsministerens svar.

Jens Petter Gitlesen

18 mars 2020

  • 2020-10-18 4GR2Ku http://pills2sale.com/ levitra nizagara dobsonz
  • 2020-04-07 Hvordan blir det å få smitten inn i boligen? Hva med de med utfordrende adferd og utagering? Hvem vil stå i ukesvis med en utagerende smittsom beboer og forsøke å utøve smittevern og pleie med egen helse som innsats? Vi kan ikke la smitten komme inn døra. Det vil føre til e umenneskelig situasjon. Hvorfor kan vi i personalet ikke få lov å bruke maske? Og på den måten redusere faren for å smitte beboer. Vi vet ikke om vi er smitta. Hvorfor kan vi ikke lage eget opplegg med bedre smittevern for enkete spesielt utfordrende beboere og flytte ut av bolig en stund slik at man ikke trenger å sitte med hjertet i halsen hele tiden? Ole M
  • 2020-03-18 Jeg registrerer at det er ulik virkelighetsforståelse her. Steinar Wangen
  • 2020-03-18 Når smittevern i denne fasen naturlig nok blir prioritert i kommunene, er sannsynligheten stor for at tilbud om aktivitet både innendørs og utendørs blir sterkt redusert. Kapasiteten med hensyn til muligheten for slik aktivitet er i utgangspunktet sterkt redusert de senere årene. Dersom den nåværende situasjonen vedvarer over tid, vil konsekvensene bli svært alvorlige for enkeltpersoner som er spesielt sårbare for vesentlige endringer både når det gjelder aktivitet og rutiner. John Brigt Hope
  • 2020-03-18 Her jeg jobber er ingen isolert, vi har tatt forhåndsregler i fht smitte, og av samme grunn stengt fellesstue. Vi har stort fokus på å holde alle i aktivitet og er mye sammen utendørs. Vi fyrer opp bålpanna i hagen, lager kakao og går turer sammen i skogen eller i sentrum. Vi sørger for god avstand, men sitter sammen med hver og en i deres leilighet på kveldene og spiller spill eller ser på TV/film. Ettersom dagaktivitenene er stengt ser vi det som ekstra viktig å unngå ensomhet og mange og lange dager uten aktivisering. Kan ikke se at dette kan være vanskelig for andre å gjøre heller. Betty
  • 2020-03-18 Vi har valgt å ta vår sønn hjem, men er svært bekymret for de som ikke har den muligheten. Jan S

Tips noen om siden