Karin Andersen (SV)

Stiller spørsmål om utviklingshemmedes situasjon

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) stiller spørsmål om situasjonen til mennesker med utviklingshemming som er isolert i sine leiligheter i landets bofellesskap.

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) har alltid fulgt situasjonen til mennesker med utviklingshemming nøye. Få rikspolitikere har engasjert seg mer enn henne på politikkfeltet.

Nå stiller Karin Anderes følgende spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie:

Sosialistisk Venstreparti støtter de svært inngripende smitteverntiltakene som regjeringen har innført. Norsk Forbund for Utviklingshemmede rapporterer om mennesker med utviklingshemming som ikke er smittet, men som i praksis er isolert i leilighetene sine i bofellesskapene, uten kontakt verken med foreldre, venner eller andre som de bor sammen med. Smitteverneksperter mener at smittesituasjonen kan vedvare i måneder og kanskje mer enn ett år. Har regjeringen planer som sikrer at mennesker med utviklingshemming ikke skal bli sittende i isolasjon og hvordan mennesker med utviklingshemming også skal kunne få sine nødvendige tjenester også i en vedvarende smittebegrensningssituasjon?

NFU takker Karin Andersen for hennes engasjement og ser i spenning frem til helse- og omsorgsministerens svar.

Jens Petter Gitlesen

18 mars 2020

Tips noen om siden