Utnevning av æresmedlem

Tom Tvedt utnevnt til æresmedlem

NFUs forbundsleder Tom Tvedt ble under det ekstraordinære Idrettstinget 2021 tildelt Æresmedlemskap i Norges Idrettsforbunds.

Tom Tvedt har vært aktiv i idretten gjennom hele sitt liv og deltatt i ulike roller. Han var aktiv håndballspiller, fast inventar på håndballandslaget. Tom Tvedt har vært medlem av styret i Norges idrettsforbund og har vært idrettspresident. De senere åren har han engasjert seg i å etablere idrettsaktiviteter og idrettsarrangementer for mennesker med utviklingshemning.

NFU gratulerer Tom Tvedt med velfortjent heder for sin innsats over flere tiår.

Mer om utnevnelsen til Æresmedlem, kan en lese på Norges idrettsforbunds nettsider.

Jens Petter Gitlesen.

17 oktober 2021

Tips noen om siden