Gunn Strand Hutchinson

NFUs nye nestleder

Gunn Strand Hutchinson er NFUs nye nestleder. Med over 30 års erfaring, både gjennom jobb, politikk, som pårørende og som særdeles aktiv innen NFU på alle områder, så kan en forvente gode kunnskaps- og erfaringsbaserte bidrag fra Gunn.

Da NFU skulle foreslå medlemmer til Rettighetsutvalget, så måtte vi velge det beste. Det valget ble  Gunn Gunn Strand Hutchinson. Hun har solid praktisk erfaring med deltakelse, organisasjonsabeid og politisk arbeid. Få har mer erfaring som brukermedvirker og medlem av utallige råd og utvalg. Når hun i tillegg er sterk på den akademiske siden av sosialpolitikk og sosialt arbeid, så er det overhode ikke tilfeldig at valgkomiteen foreslo og landsmøtet valgte Gunn Gunn Strand Hutchinson. For dem som ikke allerede kjenner Gunn, kommer her en kort presentasjon, hvor også andre får ta del i Gunns erfaringsbaserte råd og vurderinger.

Hva er din bakgrunn og hvorfor har du engasjert deg i NFU gjennom mange år?

Jeg har en sønn på 39 år som har Down syndrom. Jeg har fulgt levekår for personer med utviklingshemming fra begynnelsen av 80 tallet. Før jeg ble aktiv i NFU jobba jeg med flytting fra sentralinstitusjonene Trastad og Vensmoen til mindre institusjoner. Fra 1988 til 1991 var jeg prosjektleder i Fylkesteamet for HVPU for flytting fra Vensmoen og ut til kommunene. Det var en periode hvor NFU spilte en viktig rolle i å få avviklet institusjonene og få utviklet en politikk for inkludering lokalt. Etter denne perioden ble jeg sjøl aktiv i NFU. Det å se at NFU kunne bidra til å få en slik massiv endring i levekår som reformen bidro til på tross av sterk motstand i både politiske og faglige kretser ga meg tro på at dette er en organisasjon som kan fremme endring og som jeg gjerne vil delta i.

Jeg har arbeidet som sosialarbeider og i de siste tiår med utdanning, forsking og fagutvikling i sosialt arbeid ved Nord universitet.

Du ble oppnevnt som medlem av Rettighetsutvalget. Etter hva ryktene sier, så er en stortingsmelding basert på rettighetsutvalget rett rundt døren. Hvilke forhold mener du er de mest sentrale å få på plass?

Rettighetsutvalget dokumenterte at situasjonen i dag for mennesker med utviklingshemming ikke er i tråd med FN-konvensjonen om rettighetene for mennesker med funksjonsnedsettelse (CRPD). Norge har forpliktet seg til å følge opp konvensjonen. Å få CRPD inn i menneskerettsloven er av grunnleggende betydning. Det vil fjerne enhver tvil om at konvensjon skal etterleves. Dette slaget har vi igjen nylig tapt, men med langt mindre flertall enn ved siste forsøk. Neste gang vil vi få det i boks.

Selv om CRPD ikke er tatt inn i menneskerettsloven har Norge ved å signere og ratifisere konvensjonen forpliktet seg. Derfor valgte utvalget å legge konvensjonen til grunn og så vurdere om situasjonen i dag er i tråd med den. Som kjent ble konklusjonen at vi har en vei å gå. Vi oppsummerte våre forslag i åtte løft. Disse dekker sentrale områder av betydning for mennesker med utviklingshemming i ulik alder for å kunne få grunnleggende rettigheter på lik linje med folk flest. Disse rettighetene omfatter selvbestemmelse og rettssikkerhet, inkludering og likeverdig opplæring, arbeid for alle, god helse og omsorg, eget hjem, kompetanse og kunnskap, koordinerte tjenester og målretta styring.

Slik ansvar for iverksetting av politikk på ulike områder er oppdelt er det nødvendig å ha en overordna styring. Det må lages en plan for hvordan nå målene som CRPD formulerer. En slik plan må gå på tvers av departementene og det må etableres en systematisk oppfølging av hvordan arbeidet går. Dette må med jevne mellomrom rapporteres til Stortinget slik at politiske tiltak kan settes i verk eller endres. Dette tenker jeg er helt sentralt å få på plass i stortingsmeldinga.

På alle felt gjelder det å få mer rettigheter og at det blir en synlig styring med hvordan CRPD skal etterleves. Forskjellene er også alt for store mellom ulike kommuner og når det gjelder opplæring er det også store forskjeller fra skole til skole. Det spriker for mye mellom praksis og politiske målsettinger og verdier og det er disse hullene stortingsmeldinga må bidra til å tette.

Få har mer erfaring enn deg som brukerrepresentant både i kommunale råd for mennesker med funksjonsnedsettelse, innen helseforetakene og flere andre posisjoner. Har du lært deg noen triks for å sikre at brukerrepresentanter får gjennom sine syn i råd og utvalg?

Jeg vil absolutt ikke kalle det triks, men det hjelper på å vite hvor man vil når det er misnøye. Det er ikke nok å peke på det som ikke fungerer. Man må også være aktiv i å formulere hvilke endringer som kan bli bra og delta aktivt i dialogen om hvordan komme dit. Så gjelder det å bite seg fast og ikke slippe saker før resultater er oppnådd. De fleste politikere bruker tid og krefter på å utvikle et samfunn som er godt å leve i. Så er det slik at utfordringer for mennesker med utviklingshemming ikke er like godt kjent for alle. Her er brukerrepresentantenes arbeid å beskrive situasjoner og konsekvenser av politikk og som sagt ikke minst bidra aktivt til å få endret forhold.

Mange sliter med å involvere mennesker med utviklingshemning i organisasjonen vår. Har du noen positive erfaringer på feltet?

Fra min tid som fylkesstudieleder erfarte jeg at de mest engasjerende kurs tok utgangspunkt i problemstillinger de selv var opptatt av og så arbeidet vi med hvordan vi gjennom NFU kunne få gjort endringer. Vi arbeidet med konkrete saker til vi fikk resultater. Etter slike kurs var det enklere å få medlemmer med utviklingshemming med. Utfordringen etterpå er å holde trykket oppe og at folk får mulighet til å delta aktivt i endringsarbeid som de ser betydningen av.

Jens Petter Gitlesen

22 mars 2021

 • 2022-01-21 They love the jobs where they can fulfill her desires with random persons by playing with them their naughty games. They all are very well educated with the call girls in islamabad is available for 24 hours in islamabad. islamabad girl escorts is the most required Escorts for Islamabad. visit our website:- https://islamabadescortsgirls.website/ flaunting beauty. These call girls are in for the private parties and the hotels of islamabad. islamabad escorts
 • 2022-01-21 I am very much fond of meet new person and satisfy their needs. I am a girl with gorgeous looks and gorgeous figures with lustrous eyes and sexy figures. I have the wilder fantasy and because of that I love to meet new people and because of that, I am in islamabad escort is available for 24 hours in islamabad. escorts in islamabad is the most required Escorts for Islamabad. visit our website:- https://islamabadescortsgirls.website/ this field where I get the opportunity to fulfill my desires and I love my work. islamabad escorts
 • 2022-01-07 Unsweetened beauty is a knowledge-first, D2C beauty brand offering multi-category products. We are on a mission to democratize medical-grade skincare for everyone by creating easy-to-understand, science-backed, comprehensive skincare knowledge & products for all. We believe beauty should empower, and are dedicated to transforming the way we feel in our skin. customized skin care buy women skincare products online unsweetened beauty
 • 2022-01-04 B eauty industry is booming fast, which makes it tough to select a product. A few months back, we were struggling with our skin problems. We decided to look into the science of skincare and talked with experts in the industry. Soon we realized that there are a lot of myths floating in the market related to skincare. skincare products We wanted to do something. We wanted to spread awareness. After pondering for a while, we decided to create an Instagram page to spread awareness among skincare enthusiasts and someone who is completely new to skincare. Fast-forward to a few months, our Instagram page was doing fine, but something wasn’t right. The skincare products. It’s hard to find products that are suitable for a particular skin type. We realized this is a field where we can contribute. best skincare products We started a new journey with one motive: “skincare products that actually work.” We talked to dermatologists, chemists, and experts in the industry and launched our very first product. best beauty products unsweetened beauty
 • 2022-01-04 Dextara has been a Salesforce silver consultant partner. With more than 100 Certified Salesforce experts and more than 120 certificates, our certified experts offer valuable advice and innovative solutions to our clients. Utilizing the Salesforce platform, our team members enable clients to reach and engage with their customers at an all-new level. We have a demonstrated track record of continuously producing high-quality projects across the globe. The capabilities and services of Dextara include modeling for products, CPQ, CLM, order management, LWC, Vlocity Integrations and Einstein analytics and copyright product CoDETM. We help companies innovate and offer their products and services regardless of platform or device and provide a seamless digital experience. We help companies innovate and offer their services and products globally regardless of platform or device and provide a seamless digital experience. Salesforce Implementation Services Dextara
 • 2022-01-01 Great Content. I like the way of your presentation. keep sharing more. Mens Brown Shearling Jackets William Smith
 • 2021-12-23 I will probably be coming back to your weblog for more soon! Johnny Silverhand Vest Andrew Smith
 • 2021-12-22 Gunn Strand Hutchinson is a lecturer in social work at the University of Nordland, Faculty of Social Sciences. driveways melbourne Steven Horn
 • 2021-12-05 Your post is awesome. If you want to know whether your partner is loyal to you or not? Then you must try a quiz on Free Love Languages Quiz. With the help of this quiz, you can know whether your partner is loyal or not. Emma Weston
 • 2021-12-04 That woman is amazing! know her well, she has the capacity. deck designing Jason Smith
 • 2021-11-25 Our massage lahore ✅ use the latest techniques and types of equipment to treat their clients. Feedback from our clients is so good 😍and we proud of it. Visit us or book your appointment in advance and get our best massage services for your body to relax and feel good. massage lahore
 • 2021-11-23 Muy buen articulo! Si necesitais ayuda para las instalaciones y cambios de paredes aquí estamos! Banoalicante
 • 2021-11-19 You must be having a crush on a beautiful celebrity, and you should have also imagined having a partner like her to enjoy quality time with. Here we can help you find exotic escorts in Islamabad that can fulfill your sexual desires in every possible manner. She will give you a feel like you are spending time with your celeb escort. We know that you must have dreamt of having naughty things, and we can help you find the same model in Pakistan escorts to make your day special with her. You can enjoy yourself with her, and she will bring out your dark fantasies by making you more aroused and sensitive. escorts in Islamabad
 • 2021-11-19 These days peoples are very busy with their hectic life schedules. Some are busy with the pressure and hectic schedule in the office, while others have a partner but don’t feel the same excitement as before. But don’t worry escorts in Lahore are here to bring excitement back into your life. escorts in Lahore
 • 2021-11-19 Women with exceptional beauty and attractiveness are considered the bombshell for being stunningly beautiful. The premium female escorts consist of supermodels, air hostesses, and TV actresses who are trained further to deliver luxury services to VIP customers. Thus, they are called VIP escorts or high-profile escorts in Karachi. We have a good amount of VIP escorts offering services to clients coming to five-star hotels and restaurants. There is a huge potential of exploring the world's pleasures with the horny and sexy girls in Pakistan. escorts in Karachi
 • 2021-11-18 We have all the methods to satisfy our clients through our collection of hot women who know just what to do. You can choose your girl and turn your night in to a spectacular sex night. Go crazy in a comfortable bed, have intimate sex and touch them in every way possible. Our call girls in Karachi is the perfect safe haven for you guys to have sex with hot girls. Furthermore, we provide our clients with safety as well as insurance. call girls in Karachi
 • 2021-11-18 When you reach your destination, you will meet your perfect girl so that you can indulge in sexy activities with them. Apart from that, these women are knowledgeable enough to satisfy your every need and offer you various solutions and acts that will suffice you. Our call girl in Lahore can make your dreams come true with their best services. call girl in Lahore
 • 2021-11-18 Our call girls in Karachi are experienced in the ways of pleasing men. They know exactly what will arouse men in different ways. It does not matter what type of fetish you have or whatever dirty thoughts you have imagined, just tell the instructions to these sexy women and they will know what to do next. call girls in Karachi
 • 2021-11-16 Extraordinary individuals have unrivaled fantasies and desires so undoubtedly they will need to have something dissimilar. Besides the Indian chicks, the escorts service is ready to bring gorgeous Call girls into your sensuous night. We can't indulge pour their beauty into a few words because they are completely strange. Russian escorts girls are hundred times upper and finer than Indian beauties. Call Girls in Lahore come up with an immense range of various varieties through them you can bring gratification into your sexual relations. It doesn't finish here because now you will come to know something more about those passionate girls surprisingly. Call Girls in Lahore
 • 2021-11-16 It happens because their concupiscence comes up in the form of an advantage for you. You will get the exact pleasure you were looking for and they will get satisfaction too. This is how do we work for both individuals. Islamabad Escorts are best-known for their alluring and tempting dressing sense and mesmerizing behavior. Noting is much appealing than playing with their bosomy and curvaceous physique because it will give a quick stir to your puberty air manhood. Actually, it all includes seduction which is another term for making someone up of sexual relations. Islamabad Escorts
 • 2021-11-16 You are a hard-working man working all the time without taking a rest. It can take a heavy toll on your health and energy reserves. Now that you are away from home and loved ones, it is a golden chance for you to enjoy the sweet company of an Our Escorts. She will get rid of your tiredness and you will start to feel fresh and rejuvenated. Here is a lovely lady hell-bent on pleasing your senses without commenting on your appearance or attitude. Lahore Escortsgives you a sensuous body massage to provide a solution for your tired muscles and bones. It is an erotic exercise but it proves therapeutic also when you feel young and full of energy. Lahore Escorts
 • 2021-11-16 Our procedure is too simple from which you just have to choose the girl that hits you directly. We never talk about the high-class escorts in front of those who can't afford them. People who visit or stay in these hotels belong to reputed and alleged families. If you don't want to have an Indian lady so we have girls from foreign countries too. Our escorts girls are too cooperative and rule over their clients through their jolly nature. These passionate females are completely dedicated to their job and willing to satisfy each of their customers. Call Girls in Karachiwill never say no to your command because it might hurt your intentions and we can't agree to it. If you have reached or want to visit soon so contact us by giving a call on the number mentioned on the website. Call Girls in Karachi
 • 2021-11-14 father birthday wishes At New Happy Birthday Wishes you will Find the Perfect Happy Birthday Quote for father. father birthday wishes
 • 2021-11-07 She's already ready prepared for the challenges she'll face soon as the new deputy chairman. With only a few words, I believe she's strong and intelligent. She'll do a great job. https://www.cardetailinggrandeprairie.com Annalee Porter
 • 2021-11-07 She's already ready prepared for the challenges she'll face soon as the new deputy chairman. With only a few words, I believe she's strong and intelligent. She'll do a great job. https://www.cardetailinggrandeprairie.com Annalee Porter
 • 2021-11-06 She is a good candidate for NFU's Deputy Chairman. She really fits in the position well based in her life experience and previous job. Actually this is a great read. I am expecting more update on this site. Thanks for sharing anyways. Accountants in Chilliwack lindamartn15
 • 2021-10-30 What an excellent article. credit repair frisco tx Glad you have taken time to share it with us. Percy
 • 2021-10-30 Hi! I just wanted to commend your good work. Susan
 • 2021-10-28 I really like your work and I am obsessed with your work. If you like cute animals, visit my website Wild Animals۔ Wild Animals
 • 2021-10-27 Great credentials. This woman would be admired by most of our women today. Newport Beach Tree Service John Buchard
 • 2021-10-25 Amazing character of this woman. Want to know further from this post. Get additional info here. Anonymt
 • 2021-10-25 Thank you for your post. I sincerely thank you for your post. If you are interested in purchasing our products, you can contact us through this website Custom Boxes With Logo. Custom Boxes With Logo
 • 2021-10-22 This is such a great blog. Thank you for sharing your talent with everyone. You are an inspiration.

  Solar Panel Cleaning

  nhadz12
 • 2021-10-20 Congratulations, wishing you to be a good servant to the laity and prosperous in all you do in accordance with your duty. Check it out Tree Removal Charlottesville Hunter Grant
 • 2021-10-19 Nice story and short testimony. I'm feeling inspired right now. Thanks for this post. Check out Tree Service Harrisonburg. Brittany Moore
 • 2021-10-12 Great credentials. You're truly an inspiration to everyone of us. Check out Smart Home installer. Julio Culligan
 • 2021-09-20 Thank you for sharing your talent with everyone. You are an inspiration. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts.

  Exterior residential painting contractor

  mikee
 • 2021-09-20 I was very encouraged to find this site. The reason being that this is such an informative post. Thanks for sharing! https://www.leadgenerationmachine.com.au/ nhadz
 • 2021-09-15 Here is my new service page https://www.businessloanspringfield-ma.com/line-of-credit BSLMA
 • 2021-09-13 Nosotros hacemos de todo Reforma Valladolid
 • 2021-09-13 Y nosotros hacemos los mejores baños pequeños a medida! Carpintero Granada
 • 2021-09-13 Nosotros tenemos las mejores cocinas pequeñas a medida de Barcelona!!! Cocinas a medida
 • 2021-09-09 Great article and a nice way to promote online. I’m satisfied with the information that you provided www.oaklandconcretepros.com Garry
 • 2021-09-09 I'm definitely going to look into it, Really very useful tips are provided here, Thanks for sharing. http://www.moheritphysio.com Jane Jones
 • 2021-09-08 Nosotros tenemos todas las ventanas a medidas que queréis en todo Valladolid! carpinterovalladolid
 • 2021-08-06 Creativity and the free exchange of ideas can only expand through research. Thanks for this section and we can always express freely on the thoughts or opinion that we may suggest. But in here, i would really like to discuss more. Specially about my project. Hope you can notice this message. Thanks เทคนิคเล่นบาคาร่า Elli Gibson
 • 2021-08-05 Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates. real estate bargains sindh
 • 2021-08-02 Very interesting subject , regards for putting up. Scott Dietrich Gainesville VA sindh
 • 2021-07-25 Congratulation to Gunn Strand Hutchinson , Best Wishes from Down Syndrome Society Nepal. Pramila Dewan
 • 2021-07-17 Great job for publishing such a beneficial web site. Good to become visiting your weblog again, it has been months for me. Nicely this article that i've been waited for so long. I will need this post to total my assignment in the college, and it has exact same topic together with your write-up. Thanks, good share. fifa55 copa89 ufa365 dg i99win sagame66 mega888 lotto4d sagame 1688 wm sa gaming มังกรฟ้า เซ็กซี่บาคาร่า sa allbet jetsadabet jetsada jokerslot pgslot ยูฟ่าเบท saบาคาร่า ufabet sexygame jetsadalotto dgcasino เสือแดงลอตเตอรี่ evolutiongaming live22 betflix doglotto betflik seoxyz seoxyz
 • 2021-07-16 We provide quality printing & packaging services all over the globe and specially for UK, producing an extensive range of printed and handwritten materials, from special literature to promotional materials for the most recognized brands you can try our Halloween Packaging Boxes. Halloween Packaging Boxes
 • 2021-07-01 Congratulations to Gunn Strand Hutchinson! This is a great development. If you are looking for helpdesk support you may visit this website.. I highly recommend them. Thanks! Mike
 • 2021-07-01 Congratulations to Gunn Strand Hutchinson! This is a great development. If you are looking for helpdesk support you may visit this website: https://digitalmindsbpo.com/outsourced-help-desk/ I highly recommend them. Thanks! Mike
 • 2021-06-30 Anonymt
 • 2021-06-30 iHBMTu The website loading speed is incredible. cbd oil washington dc
 • 2021-06-18 Thank you for sharing this amazing post. keep up the great work

  https://www.cleaningcairns.com.au/cleaning-northern-beaches/

  nhadz
 • 2021-06-07 Gunn has the experience and expertise for the job, just the perfect fit for this. COngratulations! Just also sharing roofing company oldsmar Dina Steele
 • 2021-05-28 thank for the info! credit repair tampa Julia R. Cohen
 • 2021-05-14 Click here : roofing company charlotte harbor william
 • 2021-05-12 Thanks for all your efforts that you have put in this. Very interesting info. here Angeline
 • 2021-05-12 I'm so glad that the internet allows free info like this! My site address: baccarat Gabriella
 • 2021-04-30 Thanks for this information you shared. tree pruning Jasmine
 • 2021-04-22 With her years of experience, I am sure that Gunn Strand Hutchinson will be a great NFU Deputy Chairman. All the best! :) Joe
 • 2021-04-16 I have suggestion to take it serious and make your choice to have a chainlink fence service. Cassandra
 • 2021-04-15 Euclid has a lot to offer. roof replacement euclid is one of them and a very good one that is. Hortensia
 • 2021-04-12 You are doing a great job, and up to date with technology of your site. Ill find it as an inspiration to my current project. Thanks เทคนิคการเล่นบาคาร่า Paulojimmathew

Tips noen om siden