Illustrasjon av coronaviruset

NFU anbefaler lokal- og fylkeslag om å begrense aktiviteten av hensyn til smittesituasjonen

NFU anbefaler lokal- og fylkeslagene om å begrense aktiviteter som medfører samlinger og reise for medlemmer og tillitsvalgte. Vis solidaritet. De fleste vil tåle å bli smittet, men vi må være solidariske overfor de som er i risikogruppen. Det er alles plikt å begrense muligheten for smittespredning.

Til NFUs lokal- og fylkeslag

Landsstyret anbefaler lokal- og fylkeslag om å begrense møter, kurs og samlinger mest mulig. Vi ønsker ikke at vår organisasjon skal bidra til spredning av coronaviruset. Vi har også mange medlemmer, tillitsvalgte og nærstående til medlemmer og tillitsvalgte som er i risikogruppen for å få alvorlige komplikasjoner ved eventuell virussmitte.

Vi kan regne med at myndighetenes anbefalinger og restriksjoner blir flere og sterkere i takt med utbredelsen av antall smittede.

NFUs landsstyre anbefaler at fylkeslagene begrenser, utsetter eller arrangerer fylkesårsmøtene på alternative måter. Ofte blir det arrangert kurs i forbindelse med fylkesårsmøtene. Slike arrangementer er unødvendige å gjennomføre nå.

Når det gjelder fylkesårsmøtene, så kan de:

  • Utsettes inntil videre
  • Arrangeres på alternativ form som f.eks. elektronisk via e-post, video ol.
  • Minimere antall deltakere gjennom fullmaktsordning slik at antallet møtedelatakere blir svært få.

Skal en gjennomføre et lovlig årsmøte, så forutsetter dette at utsendingene godkjenner både innkalling, utsendingene og konstitueringen. Alle alternative måter å gjennomføre fylkesårsmøtene på, vil kunne ha sine ulemper for noen. Vurderes alternative måter å gjennomføre årsmøtet på, så bør fylkeslaget forhøre seg med lokallagene før alternative gjennomføringer bestemmes.

Foreløpig står fristene for rapportering fra fylkeslagenes årsmøter til NFU sentralt. Landsstyret avventer nærmere opplysninger om utviklingen av smittesituasjonen og myndighetenes tiltak og restriksjoner knyttet til smittevern. Rapporteringsfristene er ikke hugget i stein og fremtiden vil vise om det er behov for å endre fristene. Landsstyret kommer eventuelt tilbake med nærmere beskjeder om endrede frister og andre endringer i organisasjonens aktiviteter.

                                        Med hilsen                                          
                                                           
                Jens Petter Gitlesen                                          
                Forbundsleder                                          
11 mars 2020

Tips noen om siden