Koronavirus

Ytterligere klargjøring fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har revidert den nasjonale veilederen i smittevern i helse- og omsorgssektoren. Både tjenestemottakere og tjenesteytere må gjøre seg kjent med dokumentet.

Den reviderte veilederen inneholder ingen substansielle endringer i smittevernstiltakene overfor mennesker med utviklingshemming som jeg kan se. Derimot er det en kraftig utvidelse og presisering av kommunens informasjonsplikt, forebyggingsplikt og plikten til å ivareta grunnleggende rettigheter til bevegelsesfrihet og vern om privatlivet.

NFU har den senere tid fått flere henvendelser som gjelder krav om besøkende som må registrere seg når de skal besøke sine nære i bofellesskap. Det er ingen lovhjemmel for å kreve slik registrering for besøk i private hjem. Noe helt annet er at oversikt over besøkende er nyttig hvis det blir aktuelt med smittesporing. Det samme gjelder besøkskontroll og alle lignende ordninger som påtvinges beboerene.

Vi skal være glade for Helsedirektoratets presiseringer selv om en burde forventet at kommunene var innforstått også med grunnleggende rettigheter for mennesker med utviklingshemming.

Jens Petter Gitlesen

9 oktober 2020

Tips noen om siden