Hjemmetrening og videokontakt

Denne uka startet prosjektet "Hjemmetrening og videokontakt». Her skal Karde produsere et nettsted så støtteapparatet kan hjelpe mennesker med utviklingshemning i gang med hjemmetreninger til musikk.

I nettressursen vil det også legges inn informasjon om bruk av forskjellige digitale verktøy for videotreff. Første versjon av nettressursen skal publiseres ganske raskt. Den vil oppdateres kontinuerlig fram til prosjektslutt 30.6.2022. Blant annet vil informasjon basert på svar fra en spørreundersøkelse til NFUs medlemmer legges inn.

Midler til prosjektet kommer fra det koronarelaterte «Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten» som Stiftelsen Dam administrerer. NFU er søkerorganisasjon og samarbeidspartner i prosjektet. 

https://www.karde.no/hjemmetrening-og-videokontakt

Tips noen om siden