Ensomhet

Molde kommune vil gjøre mor ansvarlig for sin datters eventuelle død!

Karonahysteriet har fått omsorgstjenestene i Norske kommuner til å gå av skaftet. Når hysteriet styrer og misforståelsene herjer, så druknes både fornuft og etikk. Det fikk en mor i Molde kommune erfare.

Moren ville beøke sin datter med utviklingshemming som bor i selveid bolig i Molde. Kommunen har innført besøksforbud, selvsagt uten hjemmel. Moren gjorde klart at hun ville trosse besøksforbudet. Da ble moren bedt om å underskrive et dokument:

Hvis moren besøkte datteren og datteren sener skulle dø av koronaviruset, så skulle moren være ansvarlig for datterens eventuelle fremtidige død.

Influensasesongen 2016-2017 var hard. Rundt 1700 døde. Til nå er det registrert 19 døde som følge av Korona. Koronaviruset er en alvorlig trussel, men manglende gangsyn i den kommunale omsorgssektoren er en større trussel som rammer langt flere.

Noen kommuner evner å følge helsedirektoratets anbefalinger:

"Adgangskontroll og besøksstans i beboers leilighet i omsorgsboliger mv. som er anse som beboers private hjem, må skje basert på dialog med beboer, pårørende og evt. verge."

Noen kommuner makter å finne fleksible, balanserte og gode løsninger som ivaretar de sentrale hensynsene som smittevern, trivsel og trygghet. Dessverre gjelder dette alt for få kommuner.

Jens Petter Gitlesen

27 mars 2020

Tips noen om siden