Penger

Mange bidrag i Vågåsaken

Vågå kommune vil tvangsflytte tre presoner fra bofellesskapet hvor de har bodd i 28 år. Lagmannsretten mener at det er greit og idømte de tre beboerne snaut 450.000 kroner i sakskostnader. Leietakerne har anket saken til Høyesterett og flere kostnader vil påløpe. Bidragene fra privatpersoner og NFU-lag, for å dekke sakskostnader og ankesak, strømmer på.

Per 12.06.2019 er det totalt kommet inn 435011,56 kroner. 35541 kroner er kommet via facebook og 399 470,56 er kommet til innbetalingskontoen. Bidragene kommer dels fra privatpersoner og dels fra følgende NFU-lag:

NFU Rogaland fylkeslag
NFU Hadeland lokallag
NFU Tønsberg og Færder
NFU Gjøvik Lokallag
NFU Molde og omegn
NFU Bømlo Lokal
NFU Stavanger Lokallag
NFU Vest-Agder Fylkeslag
NFU Trondheim lokallag
NFU Toten Lokallag
NFU Oslo Fylkeslag
NFU Ullensaker lokallag
NFU Etnedal/Sør Aurdal
NFU Trøndelag Fylkeslag
NFU Hedmark fylkeslag
NFU Kragerø lokallag
NFU Nordre Vestfold lokallag
NFU Lindås og Masfjorden lokallag
NFU Stord/Fitjar lokallag
NFU Vestfold og Telemark fylkeslag
NFU Ålesund og Giske lokallag
NFU Austevoll lokallag
NFU Oppland fylkeslag
NFU Grue Lokallag
NFU Møre og Romsdal fylkeslag
NFU Fron lokallag
NFU Finnmark Fylkeslag
NFU Sør-Gudbrandsdal Lokallag
NFU Akershus Fylkeslag
NFU Alstahaug og Omegn Lokallag
NFU Karasjok Lokallag
NFU Aust Agder Fylkeslag
NFU Haugesund lokallag
NFU Hadsel Lokallag
NFU Vik Lokallag
NFU Horten Lokallag
NFU Austrheim Lokallag
NFU Sør-Varanger Lokallag
NFU Kautokeino Lokallag
NFU Hordaland fylkeslag
NFU Karmøy Lokallag
NFU Alta lokallag


Vågåsaken kan få store konsekvenser for alle de rundt 85 prosentene av voksne med utviklingshemming som er leietakere i kommunale bofellesskap. Trygdede kan ikke finansiere det rettsprosessen koster, derfor trør NFU til i denne saken.

Jens Petter Gitlesen


Ønsker du å støtte beboerne i Moavegen bofellesskap som Vågå kommune vil tvangsflytte? Beboerne ble idømt kommunens sakskostnader på drøyt 440.000 kroner av lagmannsretten. En anke til Høyesterett koster også penger, – alt for mye for dem som har vært trygdet hele livet. Bidrag kan gis til:


Bakkontonummer 1506.09.27097
Vipps # 524990 (Husk å trykk "kjøp og betal" før søker på nr.)

Eller du kan gi bidrag via innsamlingsaksjonen på facebook.

Tips noen om siden