TryggEst konferansen 2020

19.november kl. 9-12 arrangeres en gratis digital konferanse som er åpen for alle.

TryggEst er en ny og helhetlig modell for forebygging, avdekking og håndtering av vold og overgrep mot risikoutsatte voksne, initiert av Bufdir. I perioden 2018-2020 har TryggEst vært prøvd ut i ni kommuner og to bydeler i Oslo.  

Tips noen om siden